7 tips om uw WOZ-waarde te verlagen

7 tips om uw WOZ-waarde te verlagen

Wanneer u bezwaar wilt aantekenen tegen de hoogte van uw WOZ-waarde, dan dient u dat binnen zes weken na dagtekening van de aanslag te doen. Hieronder vindt u een aantal tips voor een succesvol WOZ-bezwaar.

1. Om de WOZ-waarde van de gemeente te controleren kunt u uzelf de volgende vraag stellen: wilt u uw woning direct verkopen voor die waarde? Zo ja, dan is de kans groot dat de WOZ-waarde te hoog is. Zo nee, dan zou de WOZ-waarde wel eens juist of te laag kunnen zijn.

2. Controleer de meest recente verkopen in de buurt. Middels Kadasterdata kunt u controleren of de WOZ-waarde in de buurt ligt van de meest recente verkopen. Liggen de verkoopprijzen lager dan de WOZ-waarde, is het aan te raden om in bezwaar te gaan. Als de verkoopprijzen hoger zijn, is de WOZ-waarde in uw voordeel.

3. Let op de bezwaardrempel. Wanneer de WOZ-waarde volgens u minder dan € 10.000 verlaagt dient te worden, heeft dit veelal geen nut. Er is namelijk een zogenaamde bezwaardrempel en de gemeente zal het bezwaarschrift direct afwijzen. Hoe meer een pand waard is, hoe hoger de drempel, zie hieronder.
WOZ-waarde Lager dan € 200.000: bezwaardrempel 5%
WOZ-waarde tussen de € 200.000 – € 500.000: bezwaardrempel 4% (+min. € 10.000 verschil)
WOZ-waarde tussen de € 500.000 – € 1.000.000: bezwaardrempel 3% (+min. € 20.000 verschil)
WOZ-waarde vanaf €1.000.000: bezwaardrempel 2% (+min. € 30.000 verschil en max. € 100.000)

4. Bent u het niet eens met een van de referentiepanden van de gemeente, dan dient u uw mening goed te kunnen onderbouwen. U kunt hierbij letten op de volgende factoren:
Achterstallig onderhoud van uw woning t.o.v. de referentiewoning
Bouwkundige problemen zoals scheurvorming muren, zwam in de vloeren etc.
Mindere ligging dan de referentiepanden bijv. tuin op noordzijde o.i.d.
Ligging aan drukke weg, terwijl het referentiepunt rustig(er) is gelegen.
Bij Kadasterdata is het mogelijk om referentiepanden op te vragen welke gelijk zijn aan uw woning en voor welke prijs deze zijn verkocht binnen een bepaalde straal om uw huis.

5. Let op waarde drukkende factoren zoals:
planschade: er komt een nieuwbouwwijk voor uw huis;
bouwkundige gebreken;
slecht onderhoud;
onpraktische indeling van uw huis;
grote boom voor de deur;
parkeeroverlast;
onprettig uitzicht, bijvoorbeeld op een begraafplaats;
betonrot;
geluidsoverlast.

6. Laat uw woning op afstand taxeren door een onafhankelijke partij. Kadasterdata biedt een rapport aan met daarin een modelmatige berekening van de WOZ-waarde. Tevens zult u in het rapport een voorbeeld bezwaarbrief vinden, welke u kunt gebruiken wanneer u zelf in bezwaar wilt gaan tegen de waarde.

7. Schakel een professioneel bureau welke het WOZ-bezwaar voor u afhandelt. Hierin kan Kadasterdata ook voorzien op basis van no-cure-no-pay. Dat wil zeggen dat er enkel een bedrag in rekening gebracht wordt wanneer het lukt om de WOZ-waarde te verlagen. Lukt het niet om de WOZ-waarde te verlagen, dan bent u geen bedrag verschuldigd. Kijk voor alle mogelijkheden op onze WOZ-pagina.

Eén gedachte over “7 tips om uw WOZ-waarde te verlagen

Reageren is niet mogelijk.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven