Aanpak scheefhuurders

Aanpak scheefhuurders

Grote steden, vooral Amsterdam en Utrecht, willen scheefhuurders gaan aanpakken. Scheefhuurders zijn huurders met een hoger inkomen dan modaal die in een (goedkope) sociale huurwoning verblijven. Amsterdam en Utrecht zijn steden die erg in trek zijn bij jonge gezinnen, talentvolle en creatieve jongeren. Ze willen er allemaal graag wonen. Door de economische crisis kopen steeds minder mensen een huis en blijven zij in de huurwoning. Dit zorgt voor een kleiner aanbod.

Wat willen de gemeenten hieraan doen?
Boven een jaarinkomen van € 35.000 komt men niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. In Amsterdam en Utrecht heeft ongeveer een op de vijf sociale huurwoningen een bewoner die daar (ver) boven verdient. Door de hoogte van de huur afhankelijk te maken van het inkomen, probeert men deze scheefbetalers te verleiden tot het vertrekken naar een duurdere woning. Het plan is tevens om tijdelijke huurcontracten van vijf jaar aan te bieden aan nieuwe huurders.

Hoe denkt de Woonbond hierover?
De Woonbond, belangenvereniging van huurders, is van mening dat dit geen goede plannen zijn van de wethouders. Zij vinden dat de wethouders beter de bouw van meer betaalbare woningen moeten stimuleren. De tijdelijke huurcontracten verslechteren tevens de rechtspositie van de huurders, vindt de Woonbond.

Reageren is niet mogelijk.