ABA-constructie tegen boeterente

ABA-constructie tegen boeterente

De hypotheekrente is historisch laag. Mensen die een hogere rente betalen willen graag hun hypotheek omzetten naar een met lagere lasten zonder een boeterente te betalen.

Uw huis, aan bijvoorbeeld een familielid, verkopen, om dat huis na een aantal maanden weer terug te kopen om zo te genieten van de lage hypotheekrente. En dat zonder een boeterente voor de kiezen te krijgen. Huizenbezitters hebben de truc. Met de huidige lage rente lijkt de zogenoemde ABA-constructie (A verkoopt aan B en A koopt het huis vervolgens weer terug) aantrekkelijk. Dit omdat er vele tienduizenden euro’s mee kunnen worden bespaard.

Ongeoorloofd
Banken nemen echter hun maatregelen. Ze hebben hierover gesproken met intermediairs en duidelijk gemaakt dat ze hier niet aan meewerken. Zo liet Aegon intermediairs vorig jaar weten, na een aantal keer te zijn geconfronteerd met ABA-constructie, deze ’ongeoorloofd’ te vinden.

Vrijstelling
Rabobank wijst op de algemene voorwaarden. Zij hebben daarin duidelijk met de klant afgesproken dat een vrijstelling van boeterente bij verkoop alleen van toepassing is als de klant ook daadwerkelijk een andere woning betrekt. Dat betekent dat de bank vindt dat die alsnog een boeterente kan opleggen als achteraf blijkt dat er geen verhuizing heeft plaatsgevonden.

Notaris
De notaris mag deze constructie niet adviseren. Hij mag geen medewerking verlenen aan schijnhandelingen, die eigenlijk een contractuele wanprestatie inhouden. Hij zal op grond van zijn beroepsregels zijn diensten moeten weigeren.

Moeilijker wordt het als men met 2 notarissen werkt. De één wordt benaderd om de levering van A naar B te regelen en de ander voor de verkoop van B naar A. Toch wordt ook in deze situatie van de tweede notaris verwacht dat hij attent is en dienst weigert.

De notaris, die willens en wetens zijn medewerking verleent, kan een tuchtklacht van de bank tegemoet zien met een beroepsstraf als gevolg. Misschien vindt de rechter zelfs dat de notaris onrechtmatig handelt jegens de bank en daarmee ook zelf aansprakelijk is voor de misgelopen boete.

Er is overigens niets op tegen om uw huis te verkopen aan, bijvoorbeeld, een familielid en het meteen te huren van die koper. Bijvoorbeeld omdat u de hypotheeklasten te hoog vindt of omdat u op die manier de overwaarde in besteedbaar geld omzet. Vooral oudere mensen met een laag inkomen doen dit nogal eens. Ook hierbij dient men zorgvuldig te werk te gaan.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven