En viager, op de Franse manier een huis kopen? [UPDATE]

En viager, op de Franse manier een huis kopen? [UPDATE]

Veel (vooral) oudere Fransen hebben een hypotheekvrij huis, maar onvoldoende inkomen voor hun levensonderhoud. Door hun huis ‘en viager’ te verkopen kunnen ze in dat huis blijven wonen. Zolang de verkoper nog leeft, betaalt de koper een bedrag per maand of een jaarlijkse lijfrente als aflossing aan die verkoper en een aanbetaling (bouquet). De nieuwe eigenaar blijft die ‘rente viagère’ betalen tot de dood van de verkoper.

Eigendom
Het eigendom gaat meteen over, zodat het hier niet gaat om huurkoop waarbij de koper pas bij de laatste betaling eigenaar wordt. Ook is het geen koop op afbetaling, omdat daarvan de einddatum vaststaat en de uitkeringen bij en viager aan iemands leven zijn gekoppeld. Dit brengt ook gelijk een risico met zich mee, lees hieronder. Veel mensen weten niet dat de verkoper niet hoeft te overlijden om te kunnen profiteren van zijn woning. In veel gevallen gaan mensen na hun negentigste in een verzorgingshuis wonen en kan de koper het huis gaan bewonen of verhuren. De maandelijkse kosten dient hij wel tot het overlijden te betalen aan de verkoper.

Prijsbepaling
De berekening van de hoogte van de jaarlijkse rente hangt af van de waarde van het huis, de levensverwachtingen van de verkoper en het verlangde rendement. Ook belangrijk is of bepaald is dat de verkoper zijn huis mag verhuren of alleen woonrecht heeft voor zichzelf en of de uitkering alleen aan zijn leven is gekoppeld of ook aan dat van de echtgenoot.

Voordelen en viager
Het voordeel voor de verkoper is dat deze meer inkomen per maand te besteden heeft, want de koper betaalt voortaan ook alle onderhoudskosten en de onroerendezaakbelasting. Ook kan de verkoper op deze manier het huis nalaten aan iemand die anders hoge successierechten zou moeten betalen. Voordeel voor de koper is dat een jong iemand, die wel de bouquet kan betalen maar geen lening of hypotheek kan afsluiten, toch relatief goedkoop over onroerend goed kan beschikken.

Nadelen/risico’s en viager
Een nadeel/risico is dat de verkoper langer blijft leven dan ingecalculeerd. Hierdoor zullen de totale kosten hoger uitkomen, daar er langer een maandelijks bedrag betaalt dient te worden.

[Update] Overwaarde huis verzilveren

Van de 65-plussers in Nederland heeft bijna 60% meer dan tweehonderdduizend euro aan ‘versteend’ vermogen in het eigen huis vastzitten. Het wordt steeds interessanter om dat geld vrij te spelen, omdat de pensioenopbouw steeds verder wordt versoberd en de overheid wil dat ouderen zich zo lang mogelijk thuis redden. De makkelijkste manier zou het verkopen van het huis zijn, om daarna een goedkopere woning te kopen of een huurwoning te zoeken. Echter, vele hechten waarde aan hun vertrouwde omgeving en sociale netwerk.
Met onder andere Vereniging Eigen Huis als lid, kwam in 2013 ‘Taskforce Verzilveren’ tot de conclusie dat een ruimer aanbod van financiële producten voor verzilvering van de overwaarde wenselijk zou zijn. Wim Bredewoud, destijds lid van de Taskforce, heeft de afgelopen twee jaar geprobeerd om investeerders te vinden voor de verkoopconstructie die hij onder de naam Lommerhuizen aan de man brengt.

Gratis wonen
Bredewoud biedt de woningeigenaar in totaal 90% van de overwaarde boven de hypotheek, na taxatie. Van die 90% ontvangt hij 50% bij aanvang en 40% betaalt hij vooruit als huur. Dat betekent dat de verkoper na verkoop nog tien jaar gratis van de woning gebruik kan maken, terwijl risico en onderhoud bij Lommerhuizen liggen. Na afloop van die tien jaar zal de verkoper van de woning huur moeten gaan betalen, tenzij er tussentijd nog wat overwaarde is bijgekomen. In dat geval kan er nog wat langer gratis gewoond worden.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven