Erfgrens bepalen, hoe kan dat?

Erfgrens bepalen, hoe kan dat?

Niet altijd is de erfgrens tussen twee percelen duidelijk aanwijsbaar. Toch kan het voor verschillende doeleinden belangrijk zijn te weten waar de exacte erfgrens loopt. Wanneer u bijvoorbeeld een schutting, boom of uitbouw wilt plaatsen moet er rekening gehouden worden met de exacte erfgrens. Uw erfgrens bepalen kan op verschillende manieren.

Kadastrale kaart

Bent u op zoek naar een overzichtskaart waarop u kunt zien hoe uw perceel ligt ten opzichte van de omliggende percelen? Dan is de kadastrale kaart wat u zoekt. Op de kadastrale kaart staan gebouwen, mits deze zijn ingemeten. Helaas zijn er aan de kadastrale kaart geen maten te ontlenen, omdat de kaart op schaal is ingetekend. De standaard schaal is 1:500. Mocht het desbetreffende perceel groter zijn, dan wordt de schaal automatisch aangepast.

Kadasterdata inmeet verslag

Elk nieuw perceel in Nederland dient ingemeten te worden, alle bestaande percelen zijn reeds ingemeten. De maatvoering die daaruit voortvloeit worden verwerkt in de registers. Kadasterdata kan deze meetgegevens voor u achterhalen en bundelen in een rapport. Dit verslag ontvangt u vervolgens per post, zodat u er direct mee aan de slag kunt. De maatvoering in het Kadasterdata inmeet verslag is rechtsgeldig en daaraan zullen u en uw buren zich moeten houden.

Erfgrens bepalen door middel van een grensreconstructie

Mocht u niet voldoende hebben aan een kadastrale kaart en komt u met het Kadasterdata inmeet verslag niet voldoende verder? Dan kunt u door Kadasterdata een grensreconstructie op locatie laten uitvoeren. Hierbij komen onze gediplomeerde landmeters langs om op alle hoek- en knelpunten markeringen achter te laten. Wanneer u een grensreconstructie door Kadasterdata laat uitvoeren, kan dit in de meeste gevallen al binnen 10 werkdagen na aanvraag.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven