Erfgrens bepalen, hoe zit dat?

Erfgrens bepalen, hoe zit dat?

Niet altijd is de erfgrens tussen twee percelen duidelijk aanwijsbaar. Toch kan het voor verschillende doeleinden belangrijk zijn te weten waar de exacte erfgrens loopt. Wanneer u bijvoorbeeld een schutting, boom of uitbouw wilt plaatsen moet er rekening gehouden worden met de exacte erfgrens. Uw erfgrens bepalen kan op verschillende manieren.

Kadastrale kaart

Bent u op zoek naar een overzichtskaart waarop u kunt zien hoe uw perceel ligt ten opzichte van de omliggende percelen? Dan is de kadastrale kaart wat u zoekt. Op de kadastrale kaart staan gebouwen mits deze zijn ingemeten. Helaas zijn er aan de kadastrale kaart geen maten te ontlenen, omdat de kaart op schaal is ingetekend. De standaard schaal is 1:500. Mocht het desbetreffende perceel groter zijn, dan wordt de schaal automatisch aangepast.

Kadasterdata inmeet verslag

Elk perceel in Nederland dient ingemeten te worden, alle bestaande percelen zijn reeds ingemeten. De maatvoeringen die daaruit voortvloeien worden opgeslagen in de registers. Kadasterdata kan deze meetgegevens voor u achterhalen en bundelen in een rapport. Dit rapport ontvangt u vervolgens per post, zodat u er direct mee aan de slag kunt gaan. Aan het Kadasterdata inmeet verslag zijn dus wel exacte maten te ontlenen. Voor eventuele hulp bij het lezen van de maten kunt u elke werkdag de klantenservice van Kadasterdata bereiken. Dit kan telefonisch of per mail.

Erfgrens bepalen door middel van een grensreconstructie

Mocht u niet voldoende hebben aan een kadastrale kaart, en komt u met het Kadasterdata inmeet verslag niet voldoende verder? Dan kunt u door Kadasterdata een grensreconstructie op locatie laten uitvoeren. Hierbij komen onze gediplomeerde landmeters langs om de piketpaaltjes in de grond te slaan. Onze landmeters baseren de exacte erfgrens op basis van het Kadasterdata inmeet verslag. Een grensreconstructie neemt doorgaans een dagdeel in beslag. Wanneer u een grensreconstructie door Kadasterdata laat uitvoeren, kan dit in de meeste gevallen al binnen 10 werkdagen na aanvraag! Heeft u reeds het Kadasterdata inmeet verslag opgevraagd bij Kadasterdata? Dan kunnen wij u een korting aanbieden, vraag hiernaar bij een van onze medewerkers.

Conclusie

U kunt uw erfgrens bepalen op verschillende manieren. Aan de drie voorbeelden hierboven zijn uiteenlopende kosten verbonden. Laat u van te voren daarom goed inlichten welke optie voor u het meest aantrekkelijk is. De medewerkers van Kadasterdata zijn elke werkdag bereikbaar via de telefoon of per mail.

Reageren is niet mogelijk.