Erfpacht, wat houdt dit precies in?

Erfpacht, wat houdt dit precies in?

Erfpacht is een recht dat ligt tussen kopen en huren. Wanneer u erfpachter bent, bent u eigenaar van de woning, maar niet van de grond waarop de woning staat.

Het erfpachtrecht geeft u het recht om tegen betaling, de canon, gebruik te maken van de grond en de woning die erop staat. De canon dat u jaarlijks betaalt staat niet voor altijd vast. Als de erfpachtperiode afloopt kunt u te maken krijgen met een forse verhoging van de canon. Verder kan het zijn dat de canon stijgt wanneer u bijbouwt. Om tussentijdse verhoging tegen te gaan kan erfpacht afkopen verstandig zijn.

Waarom erfpacht afkopen?

Soms bestaat er de mogelijkheid om de erfpacht af te kopen. Hieronder vindt u argumenten om erfpacht af te kopen:

      • u ben niet meer afhankelijk van tariefschommelingen in de canon;
      • het is gemakkelijker een hypotheek aan te vragen;
      • een woning op eigen grond is eenvoudiger te verkopen dan op erfpacht grond.

Soorten erfpacht

Er bestaan in Nederland twee soorten erfpacht, namelijk particuliere- en gemeentelijke erfpacht. Sommige gemeenten in Nederland, vooral Amsterdam en Den Haag, verkopen de grond niet, maar verpachten deze. De grond blijft dan in hun bezit. De gemeentelijke erfpacht bestaat al meer dan een eeuw, maar tegenwoordig is het als particulier ook mogelijk om grond te verpachten.

Hypotheek aanvragen

Wanneer u grond pacht van een particulier is het vanaf 1 januari 2010 erg lastig om een hypotheek daarvoor aan te vragen. Voor die tijd deden banken niet moeilijk met het verstrekken van een hypotheek. Hier is echter verandering in gekomen, omdat de banken vreesden dat de eigenaar van de grond in de toekomst de canon flink zou verhogen. Hierdoor kan de erfpachter mogelijk in problemen komen met het betalen van de hypotheek. Bij gemeentelijke erfpacht verstrekken banken eenvoudiger een geldlening.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven