Executieveiling moet op de schop

Executieveiling moet op de schop

FRITS MARKUS – Banken moeten tot het uiterste gaan om te voorkomen dat betalingsachterstanden tot executieverkoop leiden, oordeelde de Rechtbank Amsterdam onlangs (FD 28 mei). Opvallend: in veel gevallen worden woningen kort na een executieveiling met aanzienlijke winst doorverkocht, zonder dat sprake is van noemenswaardige verbeteringen.

Al in 2008 gaf hoogleraar vastgoedeconomie Dirk Brounen in zijn onderzoek ‘Eenmaal, andermaal’ aan dat woningen op een executieveiling geen eerlijke prijs krijgen. Hij wijst op de hoge, variërende transactiekosten, gebrekkige of ontbrekende informatie over de staat van onderhoud en beperkte concurrentie onder de kopers als verklaring voor het prijsverschil van gemiddeld 37%.

De huidige veilingsystematiek en de wet- en regelgeving die eraan ten grondslag ligt, dateren uit 1838. Het systeem gaat uit van een fysieke veiling onder regie van de notaris. Executieveilingen leiden tot verlies. Minimaal drie partijen worden geconfronteerd met schade: de banken, de NHG en de verkopende consument. Het systeem van executieveilingen moet daarom drastisch op de schop.

Voordat tot een executieveiling wordt besloten, dient eerst gedurende een redelijke termijn (bijvoorbeeld zes tot negen maanden) te worden geprobeerd om via een lokale makelaar de woning onderhands verkocht te krijgen.

Mocht een veiling onontkoombaar zijn, doe het dan goed; met complete en zorgvuldig samengestelde woninginformatie, brede publiciteit en ruime bezichtigingsmogelijkheden. Ook moet een eventuele particuliere koper een voorbehoud kunnen maken van het verkrijgen van een hypothecaire geldlening en/of andere relevante zaken.

Zo kan een einde worden gemaakt aan het huidige schimmige spel waarbij niet de hoogst, doch de laagst mogelijke opbrengst het doel is. En waarbij de winst bij doorverkoop niet bij de geldverstrekker of de debiteur terecht komt, maar bij de veelal professionele veilingkoper. De geldverstrekkers, WEW/NHG, het notariaat en de politiek dienen hun verantwoordelijkheden te nemen inzake executieveilingen.

Frits Markus is NVM-makelaar.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven