Familiehypotheek: interessant voor ouder en kind

Familiehypotheek: interessant voor ouder en kind

Met een familiehypotheek helpen ouders bij de financiering van de woning van hun kind. Ze profiteren daarbij van een hoger rendement en fiscale voordelen.

Strengere hypotheeknormen
Wie nu een woning koopt krijgt te maken met strengere hypotheeknormen. Met name starters krijgen moeilijker een hypotheek. Zij moeten meer eigen geld meenemen en kunnen minder lenen. Dit terwijl gemiddelde starter aan het begin van zijn of haar carrière staat, ook wat betreft inkomen en spaargeld.

Ouders met vrij vermogen of een overwaarde kunnen hun kinderen helpen met de aanschaf van een woning. Met een familiehypotheek kunnen de kinderen meer lenen tegen lagere lasten. Ouders profiteren van een hoger rendement en enkele interessante fiscale regels. Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld.

Uitgangspunten van de familiehypotheek
Een kind gaat een woning kopen van € 200.000,-. Deze leent daarvoor € 150.000,- van de bank. Voor de overige € 50.000,- klopt het kind aan bij zijn ouders. Dit zijn de uitgangspunten van de familiehypotheek:

Het kind en zijn ouders spreken een rente af van 3%. De ouders ontvangen dus € 1.500,- rente per jaar.
Het kind kan deze rente volledig aftrekken van de belasting en ontvangt € 500,- retour.
De ouders schenken daarnaast € 550,-, terug aan het kind. Op jaarbasis betaalt deze nog maar € 450,- rente aan de ouders.
Voordelen van de familiehypotheek
Het kind kan meer lenen
De jaarlijkse schenking van de ouders wordt niet meegenomen in de maximale hypotheek. Door de leen/schenkconstructie kan het kind zo een woning van € 200.000,- financieren, terwijl deze op basis van het inkomen maar € 180.000,- kan lenen.

De maandlasten van zijn lager
Als er een hypotheek van € 50.000,- was gesloten bij de bank (hypotheekrente 2,5%), dan waren de netto rentelasten € 788,-. Met de familiehypotheek is dat dus € 338,- goedkoper uit.

De ouders halen meer rendement uit hun vermogen
Op de spaarrekening van de ouders bij een grootbank had de € 50.000,- met de huidige spaarrente € 250,- per jaar opgeleverd. Met de familiehypotheek halen ze een rendement van 950,- (€ 1.500,- min € 550,-). De ouders verlagen daarnaast hun vermogensgrondslag Box 3. Dit kan een extra besparing van 1,20% (= €600,-) opleveren.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven