Feiten WOZ-bezwaar op een rij

Feiten WOZ-bezwaar op een rij

Op basis van de wet waardering onroerende zaken (wet WOZ) worden alle onroerende zaken jaarlijks gewaardeerd. Deze waarde wordt berekend door de gemeente en gebruikt voor verschillende belastingen. Kunnen gemeenten vrij hun gang gaan met het bepalen van de WOZ-waarde?Nee, de Waarderingskamer houdt hier toezicht op. Zij voeren bij gemeenten verschillende onderzoeken en inspecties uit, om te controleren of gemeenten de noodzakelijke werkzaamheden correct uitvoeren. De Waarderingskamer heeft een publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid.

Gemeenten ontvangen jaarlijks van alle verkochte woningen de verkoopcijfers. Hiermee kan de gemeente een modelmatige waarde van woningen bepalen. Niet alleen naar de verkoopprijzen wordt gekeken, maar ook naar het type woning, de grote, populariteit van de buurt en de ligging.

De Waarderingskamer heeft over 2013 gemeld dat er voor 8,5 miljoen onroerende zaken een WOZ-waarde is vastgesteld. Tegen 3% van de WOZ-waarden is er bezwaar aangetekend. Van deze 3% wordt 45% van de bezwaren gehonoreerd. Gemiddeld wordt de WOZ-waarde vervolgens met 10% verminderd.

In tegenstelling tot de WOZ-waarde is het eigenwoningforfait (EWF) de afgelopen jaren gestegen. Bijna 75% uit een onderzoek dat gehouden is door de Vereniging Eigen Huis vindt de stijging onacceptabel. Het EWF is een belasting op het woongenot van de huiseigenaar, omdat deze niet hoeft te huren. Dit voordeel neemt toe naarmate de huren stijgen. Dus als huizen goedkoop zijn en een huis huren duurder wordt, heeft u meer voordeel als huiseigenaar.

2 gedachten over “Feiten WOZ-bezwaar op een rij

Reageren is niet mogelijk.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven