Geen hypotheek meer voor expats door nieuwe EU-regel

Geen hypotheek meer voor expats door nieuwe EU-regel

Wie een (een deel van) zijn inkomen niet in euro’s krijgt uitbetaald, kan geen hypotheek meer krijgen. Dit is een gevolg van de invoering van de Europese Hypothekenrichtlijn, die sinds 14 juli jl. van kracht is. Deze richtlijn, ook bekend als Mortgage Credit Directive (MCD), treft niet alleen expats en (internationale) medewerkers bij multinationals, maar ook de ‘gewone’ burger die toevallig een pensioen heeft opgebouwd in bijvoorbeeld Canadese dollars of Engelse ponden.

Richtlijn

De doelstelling van de hypothekenrichtlijn is om de consument beter te beschermen bij en na het afsluiten van een hypotheek. Zo heeft de consument voortaan het recht om binnen 14 dagen na het uitbrengen van het bindend aanbod deze kosteloos te annuleren.

Ook krijgt de consument in de offerte meer en beter inzicht in de kosten die moeten worden gemaakt en mag de bank geen winst meer maken op vervroegde aflossingen. En banken moeten mensen die in betalingsproblemen komen, voortaan verplicht beter helpen.

Hypotheken in vreemde valuta

In veel Europese landen kon je in het verleden een hypotheek afsluiten in bijvoorbeeld Zwitserse Frank of Japanse Yen. Naast het specifieke renterisico van het land, kwam er nog risico bij, namelijk het valutarisico. Mocht bijvoorbeeld de wisselkoers stijgen, dan moet er (in euro’s omgerekend), meer worden terugbetaald voor dezelfde hypotheek. Het zal niemand verbazen dat er veel problemen zijn (geweest) met deze ‘buitenlandse valuta hypotheken’.

Met de invoering van de MCD worden deze consumenten beter beschermd. In geval van buitenlandse valuta krijgt de bank namelijk een aantal plichten en consument een aantal rechten. Zo moet de bank consumenten regelmatig waarschuwen over zijn risico’s. In ieder geval wanneer de waarde van de resterende lening of toekomstige termijnen meer dan 20% afwijkt ten tijde van het afsluiten van de hypotheek. Daarnaast heeft de consument het recht om zijn hypotheek te laten omzetten in een andere valuta en is de bank verplicht hieraan gehoor te geven.

Recht van omzetting in andere valuta

En juist daar zit het probleem. De regels over de vreemde valuta gaan namelijk niet alleen over hypotheken in vreemde valuta, ze gelden ook wanneer iemand een inkomen heeft in een vreemde valuta en basis hiervan een hypotheek afsluit in euro’s. Ook dan heeft de consument het recht om zijn hypotheek te laten omzetten in de valuta waarin hij krijgt uitbetaald.

Banken zien dit echter niet zitten. Veelal zijn de administratieve systemen niet eens ingericht om in een andere valuta te administreren. Ook de verplichte monitoring gedurende de looptijd van de hypotheek ziet men niet zitten.

Geen hypotheken

De banken gaan voor zekerheid. Met als gevolg dat wanneer iemand (een deel van) zijn inkomen in een buitenlandse valuta ontvangt of gaat ontvangen (bijvoorbeeld als mensen met pensioen gaan), hij of zij op dit moment geen hypotheek meer kan krijgen.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven