Huurprijs wordt mede afhankelijk van de WOZ-waarde

Huurprijs wordt mede afhankelijk van de WOZ-waarde

Vanaf juli 2015 gaat de WOZ-waarde van een woning een rol spelen bij het bepalen van de maximale huurprijs van een huurwoning. De onroerende zaakbelasting en de inkomstenbelasting zijn onder andere afhankelijk van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt elk jaar door de gemeente bepaald.

Huidig systeem
Op dit moment worden oppervlakte en voorzieningen, zoals keuken en sanitair, gewaardeerd met punten die opgeteld een maximale huurprijs opleveren. De gewildheid en locatie van de woning worden echter nauwelijks meegenomen in de huurprijsbepaling en daar gaat verandering in komen. Omdat de WOZ-waarde momenteel niet wordt meegenomen in de berekening, is het mogelijk dat een pand in Middelburg dezelfde maximale huurprijs heeft als een pand in Amsterdam, terwijl het pand een Amsterdam een veel hogere WOZ-waarde heeft. Door deze nieuwe berekening van de huurprijs wordt het investeren in nieuwe huurwoningen aantrekkelijker. Dit is belangrijk voor de doorstroming.

Wijziging puntensysteem
In het nieuwe puntensysteem worden de categorieën woonomgeving en woonvorm, zoals een eengezinswoning of flat, vervangen door een waardering op basis van de WOZ-waarde. Hierdoor weegt de WOZ-waarde voor ongeveer een kwart mee in het puntentotaal. De huur mag bovendien niet verder stijgen dan met het jaarlijks vastgestelde wettelijke percentage. Een huurder kan om een huurverlaging vragen als de nieuwe maximale huurprijs onder het niveau van de feitelijke huurprijs komt.

Gevolgen voor sociale huurwoningen in gewilde steden
Een onbedoeld gevolg van deze maatregel is de huurverlaging in enkele gewilde steden, zoals Utrecht, Amersfoort, Leiden en Eindhoven. Doordat er rekening gehouden gaat worden met de WOZ-waarde, kan de maximale huur in krimpgebieden omlaag, terwijl de huren in gewilde regio’s juist omhoog zou moeten voor de doorstroming. Dit blijkt allemaal uit onderzoek van minister Blok, die tevens de wet heeft voorgesteld. De huren gaan gemiddeld, in de eerder genoemde steden, met 5% omlaag. In Utrecht, Leiden, Amersfoort en Eindhoven speelt tevens mee dat zij niet meer worden beschouwd als schaarste gebied en het meetellen van de WOZ-waarde niet opweegt tegen het wegstrepen van die status. Ook Amsterdam en andere steden worden niet meer aangemerkt als schaarste gebied, maar daar gaat de maximale huurprijs wel omhoog door dit wetsvoorstel zei het minimaal, namelijk met 2,5%.

Als huurder in bezwaar gaan tegen de WOZ-waarde?
Het is nog niet duidelijk of het mogelijk wordt om in bezwaar te gaan, als huurder, tegen de WOZ-waarde. Mocht hierover meer informatie beschikbaar komen, zullen wij dat zeker hier plaatsen.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven