4 vragen over inkomensafhankelijke huurverhoging

4 vragen over inkomensafhankelijke huurverhoging

Per 1 juli 2013 is de regelgeving voor huurverhoging veranderd. De verhoging van de huur is nu afhankelijk van uw inkomen. Wanneer u een relatief hoog salaris heeft, kan de verhuurder de huur extra verhogen. Hieronder vindt u de antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Welke regels zijn er voor de huurverhoging?

Er gelden strikte regels voor de huurprijs als u een sociale huurwoning huurt. De verhuurder mag de huurprijs niet zomaar verhogen. Dit mag hij eenmaal per jaar doen. Er wordt een maximale huurverhoging vastgesteld door de overheid, welke enkel geldt voor sociale huurwoningen. De verhuurder hoeft zich niet aan de maximale huurverhoging te houden als u een woning in de vrije sector huurt. Of u een sociale huurwoning heeft hangt af van de huurprijs op het moment dat u er ging wonen. Wanneer de huur het afgelopen jaar lager was dan € 681,02 per maand, dan kunt u ervan uitgaan dat u een sociale huurwoning huurt. Voor de zekerheid kunt u dit altijd navragen bij de verhuurder.

Wat is de maximale inkomensafhankelijke huurverhoging?

Tot 1 juli 2013 was de maximale huurverhoging voor alle huurders van een sociale huurwoning hetzelfde. Vanaf 1 juli is deze afhankelijk geworden van uw inkomen en wordt de maximale huurverhoging door middel van een percentage op de inflatie weergeven. Hieronder vindt u de maximale huurstijging naar aanleiding van uw inkomen:

Jaarinkomen:                 Maximale huurstijging:

      • tot 33.614 euro                 4%
      • 33.614 tot 43.000 euro      4,5%
      • vanaf 43.000 euro             6,5%

Of uw huur ook echt stijgt, hangt af van uw verhuurder. De percentages die hierboven genoemd zijn, zijn indicaties en willen niet zeggen dat uw huur ook daadwerkelijk daarmee stijgt.

Hoe komt de verhuurder aan gegevens over mijn inkomen?

Verhuurders kunnen bij de Belastingdienst nagaan wat het verzamelinkomen is van een huishouden. Hierbij worden de salarissen van u en uw eventuele partner bij elkaar opgeteld. Ook rendement, uit bijvoorbeeld spaargeld, heeft invloed op het verzamelinkomen. De verhuurder gaat voor de huurverhoging in 2013 uit van het verzamelinkomen over 2011.

Dit jaar gaat mijn huur omhoog, kan dit volgend jaar weer?

Ja, verhuurders mogen eenmaal in de twaalf maanden de huur verhogen. Elk jaar stelt de overheid de maximale huurverhoging opnieuw vast. Op een gegeven moment is de maximale huurprijs bereikt die is berekend voor uw sociale huurwoning. Hierna mag de huur bij wet niet meer verhoogd worden. Deze maximale huurprijs wordt berekend aan de hand van een puntensysteem. Het aantal punten is onder andere afhankelijk van de grootte en kwaliteit van de woning. Ook voorzieningen in de woning en de locatie spelen een rol bij het vaststellen van het aantal punten.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven