Komst register voor taxateurs!

Komst register voor taxateurs!

Na jaren van overleg zijn de verschillende brancheverenigingen het eens over de oprichting van een speciaal register dat moet gaan zorgen voor onafhankelijke taxateurs. Voorzitter van het register, Karel Schiffer, maakte dit bekend tijdens de Provada vastgoedbeurs.

Als toezichthouders dringen De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) al lange tijd aan op een professionalisering van de sector. In het verleden ontbrak het geregeld aan de onafhankelijkheid van de taxateurs. Zo wilde het voorkomen dat taxateurs tot een hogere waarde waardering van een gebouw kwamen omdat opdrachtgevers dat vroegen. De taxateurs in het register moeten zich aan gedragsregels houden en een proeve van kunnen overhandigen. De kwaliteit van taxaties zal steekproefsgewijs gecontroleerd worden, er komt een meldplicht bij misstanden, een klachtenloket voor opdrachtgevers en tuchtrecht met als strengste sanctie verwijdering uit het register.

De voorzitters van de beroeps- en brancheverenigingen van taxateurs zien de totstandkoming van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs, kortweg NRVT, als een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van deze beroepsgroep. Ook zijn zij ervan overtuigd dat zij hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van het maatschappelijk vertrouwen in de Nederlandse vastgoedsector.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven