Maximale hypotheek naar 80 procent van de waarde van het huis, zegt het IMF

Maximale hypotheek naar 80 procent van de waarde van het huis, zegt het IMF

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) stelt dat Nederlandse huiseigenaren nog altijd te hoge hypotheekschulden in verhouding tot de waarde van hun woningen hebben. Nieuwe hypotheken zouden op termijn nog maar 80 procent van de woningwaarde mogen uitmaken.

Voorzichtigheid
De schulden van huishoudens zijn bijna nergens ter wereld zo hoog als in Nederland. Het IMF signaleert dat nog altijd 20 procent van de Nederlandse hypotheken een waarde heeft die hoger is dan de woningwaarde. Veel huiseigenaren blijven daardoor kwetsbaar voor economische schokken. Dat zorgt voor voorzichtigheid onder consumenten, die bij een lagere schuld wellicht eerder bereid zouden zijn om hun bestedingen op te voeren. Om de schuldenlast te verlagen pleit het IMF voor een verdubbeling van het tempo waarin de hypotheekrenteaftrek nu wordt afgebouwd, naar een verlaging met 1 procentpunt per jaar. Verder vindt het IMF dat hypotheekleningen vanaf 2028 moeten worden beperkt tot 90 procent van de waarde van het betreffende huis. Het maximale leenbedrag wordt momenteel afgebouwd naar 100 procent in 2018. Bovendien moet worden overwogen het zogenoemde Loan-to-Value verhouding na 2028 verder af te bouwen naar 80 procent, stellen economen van het IMF.

Hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrenteaftrek moet ook sneller omlaag. Nu verdwijnt er elk jaar een half procentje aftrek. Dat moet een procent worden. Met deze maatregelen zal de woningmarkt in Nederland beter gaan functioneren, denkt het IMF. Dat is nu verre van het geval omdat er nauwelijks een alternatief is voor kopen. Huren in de private sector kan, maar het aantal woningen is beperkt en bovendien duur. Volgens het IMF is dit het moment om de hypotheekrente en het maximale leenbedrag aan te pakken. De economie draait goed en de beperkende maatregelen die al zijn ingesteld hebben geen negatieve invloed.

Economische groei
Het IMF verwacht dat de Nederlandse economie dit en volgend jaar met ongeveer 2 procent groeit. In oktober hield het fonds het op een plus van 1,6 procent dit jaar en 1,7 procent in 2017. Die raming voor 2017 komt overeen met de verwachting van het Centraal Planbureau (CPB). De aantrekkende groei en meevallende belastinginkomsten geven het kabinet meer ruimte om de economie te stimuleren, aldus het IMF.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven