Maximale hypotheek voor tweeverdieners omhoog

Maximale hypotheek voor tweeverdieners omhoog

Voor het eerst in zeven jaar versoepelt budgetinstituut Nibud de leennormen voor grote groepen huizenkopers. Dit geldt niet voor alleenstaanden en kostwinnersgezinnen. Voor hen daalt de maximale hypotheek op 1 januari opnieuw met enkele duizenden euro’s.

De meeste tweeverdieners kunnen volgend jaar een hogere hypotheek afsluiten, omdat hypotheekverstrekkers het tweede inkomen dan voor de helft mogen meetellen bij het bepalen van de maximale woonlast. Tot nu toe mochten zij het inkomen van de minst verdienende partner maar voor een derde meenemen bij het berekenen van de maximale hypotheek. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) adviseert deze norm de komende jaren geleidelijk verder te verhogen, totdat het tweede inkomen in 2023 volledig meetelt voor de hypotheekverstrekking.

Toeslagen
Mensen met een inkomen onder de € 40.000,- krijgen volgend jaar minder hoge toeslagen en dit zorgt ervoor dat ze minder overhouden om aan hypotheeklasten te besteden. Met name de groep tussen de € 30.000,- en € 35.000,- krijgt volgend jaar flink minder zorgtoeslag.
Zo kon een eenverdiener met een bruto inkomen van € 30.000,- dit jaar nog maximaal € 137.786,- lenen tegen 2,75% en een rentevaste periode van tenminste tien jaar. Volgend jaar geldt bij hetzelfde rentetarief een maximumbedrag van € 127.296,-. Daardoor kan de eenverdiener 8% minder kan lenen dan in 2015.
Bij een rente van 2,25% die tien jaar vaststaat, is het verschil iets kleiner. In dat geval kan de eenverdiener 6% minder lenen.
Eenverdieners met een inkomen van € 25.000,-, € 35.000,- of € 40.000,- kunnen in beide scenario’s ook minder lenen dan in 2015. Maar voor deze groepen zijn de effecten met percentages van tussen de 1 en 5% minder groot.

Verplicht
Hypotheekverstrekkers zijn verplicht om zich te houden aan de hypotheeknormen. Ze mogen er in bepaalde gevallen wel van afwijken, maar dan moeten ze dat wel goed onderbouwen.
Doorgaans wordt het advies van het Nibud volledig overgenomen door de daarvoor verantwoordelijke minister, in dit geval minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok. De hypotheeknormen voor 2015 waren op advies van het Nibud versoberd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven