Onroerende zaakbelasting (OZB)

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Op 3 maart jl. publiceerde de Vereniging Eigen Huis (VEH) dat de OZB met meer dan de met het Rijk afgesproken 3% zal stijgen dit jaar, namelijk gemiddeld met 3,4%. COELO heeft deze maand de nieuwe Atlas van de Lokale Lasten gepresenteerd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet deze Atlas als de officiële publicatie die de lokale lasten in beeld brengt.

Publicatie VEH
De VEH nam een voorschot op de Atlas door een aantal zelf verzamelde cijfers te publiceren over met name de ontwikkeling van de OZB. Volgens de VNG geven deze cijfers een vertekend beeld. De Vereniging Eigen Huis kiest voor een eenzijdige benadering en dit geeft volgens de VNG een vertekend beeld. Gemeenten kijken namelijk naar het totaalplaatje en niet alleen naar de OZB. Uiteindelijk tellen voor de inwoners de totale woonlasten.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten houdt daarentegen rekening met de ontwikkeling van lokale lasten in verhouding tot de uitkeringen die de gemeenten ontvangen van het Rijk. Sommige onverwachte ontwikkelingen kunnen een relatief hoge stijging van tarieven nodig maken in een gemeente. Het belangrijkste is dat de gemeente de hoogte van de tarieven kan verantwoorden aan haar inwoners.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven