OZB stijging 2014

OZB stijging 2014

Het percentage voor de onroerendezaakbelasting (OZB) stijgt in 2014 met gemiddeld 2,3% ten opzichte van 2013. Dit heeft de Vereniging Eigen Huis (VEH) middels een steekproef onder 109 gemeenten berekend. Tussen gemeenten en het Rijk was vastgesteld dat dit percentage niet meer mocht zijn dan 2,45%. Voor het eerst in jaren blijft de OZB stijging binnen perken.

Volgens cijfers van de gemeenten is sinds 2010 de WOZ-waarde van woningen met gemiddeld 13,4% gedaald, terwijl het OZB-tarief de afgelopen jaren met ruim 16% is gestegen, blijkt uit cijfers van het CBS. De VEH zet zich in voor een alternatief van de onroerendezaakbelasting. Zij vinden dat huurders, momenteel vrij van OZB, ook moeten meebetalen aan de OZB. De VEH zal huishoudens aan het einde van dit jaar hierover peilen. Hoewel de WOZ-waarde van woningen in 2014 gemiddeld 6% daalt, betalen huiseigenaren volgend jaar toch weer iets meer onroerendezaakbelasting. Volgend jaar draagt een huiseigenaar gemiddeld € 263,- af in plaats van € 257,- dit jaar.

Gemeenten waar de OZB procentueel het hardst stijgt zijn:

      • Koggenland +23%
      • Velzen +10%

Gemeenten waar de OZB procentueel het hardst daalt zijn:

      • Beverwijk -5,8%
      • Hillegom -4,5%
      • Westerveld -4,3%

Niet alleen de OZB hoort bij de gemeentelijke woonlasten, maar ook riool- en afvalstoffenheffing. De totale woonlasten stijgen volgend jaar met gemiddeld 1%. Hierbij komen de kosten in 2014 op € 715,- tegenover € 707,- gemiddeld in 2013. De duurste gemeente is Bergen met gemiddelde woonlasten van € 1038,-, terwijl de inwoners van de gemeente Tilburg gemiddeld € 530,- betalen.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven