Retentierecht: aannemer moet Kadaster data raadplegen

Retentierecht: aannemer moet Kadaster data raadplegen

Er heeft recent zich het volgende voorgedaan. Particuliere opdrachtgevers geven een aannemer opdracht tot de bouw van een woonhuis. Op het aanvraagformulier hebben de opdrachtgevers ingevuld dat zij de eigenaar van het desbetreffende perceel zijn. De aannemer richt het perceel in als werkterrein en plaatst er een hekwerk omheen.

De gemeente meldt zich daarna bij de aannemer met de mededeling dat zij nog altijd eigenaar van de grond zijn en dat de bouw moet stoppen. Wat is nu het geval: de opdrachtgevers hadden de grond weliswaar al enige tijd geleden gekocht van de gemeente, maar het perceel was nog niet aan hen geleverd. De opdrachtgevers kregen namelijk de koopprijs niet gefinancierd. De gemeente eist de grond op. De aannemer, die blijft zitten met onbetaalde rekeningen, beroept zich op zijn retentierecht.

De aannemer vond dat hij geen reden had om te twijfelen aan de gerechtigheid van zijn opdrachtgevers om de aannemingsovereenkomst met betrekking tot deze grond te sluiten. Hij wist tenminste niet dat zijn opdrachtgevers geen eigenaar waren van de grond. Sterker nog, op het aanvraagformulier voor de bouwvergunning hadden zij ingevuld dat zij eigenaar waren. Een verdere onderzoeksplicht kan van de aannemer niet worden gevergd, aldus de aannemer.

De rechtbank Rotterdam stelt de aannemer echter in het ongelijk, met de volgende redenering: een aannemer dient te weten dat een perceel grond niet mag worden bebouwd zonder toestemming van de eigenaar. En deze aannemer heeft verzuimd om uit te zoeken wie in deze de eigenaar is. Dat had heel simpel gekund, namelijk door raadpleging van Kadaster data. Had de aannemer dat gedaan, dan had hij gezien dat zijn opdrachtgevers niet de eigenaar waren. En die opmerking op het aanvraagformulier, daarop mocht de aannemer niet afgaan. Kortom, als de aannemer zelf te weinig moeite doet om uit te zoeken hoe het zit, mag hij zich niet op zijn onwetendheid beroepen.

Hoewel kleine kanttekeningen te plaatsen zijn bij deze uitspraak, lijkt de les te zijn voor aannemers: check via Kadaster data of uw opdrachtgever wel de eigenaar is van de grond waarop u wilt gaan bouwen. En doe dat overigens al ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, niet pas als u begint met de uitvoering.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven