Strengere hypotheekregels maakt het lastig voor jongeren op huizenmarkt

Strengere hypotheekregels maakt het lastig voor jongeren op huizenmarkt

De aanscherping van de regels om een hypotheek te krijgen, maakt het voor jonge werkenden steeds lastiger om een huis te kopen. De gemiddelde leeftijd van de huizenkoper loopt daardoor flink op. Uit een berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2016 deze gemiddelde leeftijd van een koper 39,4 jaar was, vergeleken met 34,6 jaar in 1995.
Vooral sinds 2010 is de gemiddelde leeftijd van de huizenkoper snel aan het oplopen, met maar liefst 4 jaar tot en met 2016. CBS zegt dat dit samenhangt met de hypotheekregels, die sinds enkele jaren flink zijn aangescherpt. Ook per 1 januari van dit jaar is de leenruimte van kopers verder ingeperkt. Vooral voor de doorgaans jonge starters wordt het steeds moeilijker om de koop van een woning financieel rond te krijgen. Omdat ze gedwongen worden om meer eigen geld mee te nemen of geld te lenen van familie, moeten starters langer sparen voor ze de markt voor koophuizen kunnen betreden.

Inhaaleffect

De cijfers over de snelle stijging van de gemiddelde leeftijd worden echter iets vertekend door de effecten van de crisis van 2008 en 2009. Zo was er in de eerste jaren na de crisis sprake van een stilstand van het aantal doorstromers op de woningmarkt. Omdat die groep gemiddeld altijd een stuk ouder is, was er van 2007 op 2009 sprake van een tijdelijke daling van de gemiddelde leeftijd van huizenkopers. Dat die gemiddelde leeftijd de afgelopen paar jaren snel stijgt, is dus voor een deel ook een inhaaleffect door het weer terugkeren van de doorstromers in de markt.
De vergrijzing van de bevolking heeft volgens het CBS geen noemenswaardige invloed op de leeftijd van de huizenkopers.

Regionale verschillen

Regionaal kan er een flinke spreiding zijn van de leeftijd van huizenkopers. In Vlieland waren woningkopers vorig jaar het oudst, met gemiddeld ruim 52 jaar. De huizenmarkt in Vlieland is betrekkelijk klein en wordt verstoord door mensen die er een tweede huis kopen. Op Urk waren huizenkopers met 33,8 jaar gemiddeld het jongst. Sliedrecht en Zwartewaterland waren de twee andere gemeenten waar de gemiddelde leeftijd onder de 35 jaar lag.
In de grotere gemeenten zijn er ook duidelijk verschillen per wijk aan te treffen. Het CBS heeft dat voor de gemeente Utrecht nader uitgezocht en dan blijkt, zoals verwacht mocht worden, dat in de duurdere wijken in de binnenstad de leeftijd van de koper ook hoger ligt.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven