Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt

Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt

De Nederlandse woningmarkt heeft een uitstekend eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 zijn door het Kadaster in totaal 75.249 woningtransacties geregistreerd, een stijging van 19,4% ten opzichte van dezelfde periode in 2014.

Gemiddelde koopsom stijgt met 2,9%
De eerste zes maanden van 2015 stijgt de gemiddelde koopsom met 2,9% tot € 224.700. In vergelijking met het gehele jaar 2014 blijft de stijging beperkt tot 1,1%.

Ontwikkelingen op provinciaal niveau
De provincie Drenthe kent tot nu toe de grootste stijger, niet alleen wat het aantal transacties betreft (+23,8%) maar eveneens bij koopsomontwikkeling (+4,6%). Ook in Groningen en Noord Holland is de stijging op beide onderdelen bovengemiddeld. In Zeeland en Friesland blijft de stijging van de transacties beperkt tot 9 resp. 11,6%. De kleinste koopsomstijging wordt gemeten in Overijssel en Zuid Holland. In vergelijking met het gehele jaar 2014 zien we in Overijssel en Zuid Holland een kleine koopsomdaling.

Overzicht Provincies t/m 6e maand 2015, woningtype: Totaal

Provincie

Gemiddelde koopsom

T.o.v. 1e 6 maanden 2014

T.o.v. 2014

Transacties

T.o.v. 1e 6 maanden 2014

1. Noord Holland

€ 262.400

4,3%

2,1%

15.062

21,7%

2. Utrecht

€ 259.500

2,8%

1,3%

6.361

19,2%

3. Noord Brabant

€ 231.400

3,0%

1,3%

10.783

17,1%

4. Gelderland

€ 223.100

2,7%

0,6%

8.091

19,8%

5. Zuid Holland

€ 216.500

1,2%

-0,5%

15.875

22,7%

6. Overijssel

€ 195.700

0,4%

-0,7%

4.419

13,4%

7. Zeeland

€ 192.100

2,9%

2,9%

1.812

9,0%

8. Flevoland

€ 190.900

2,0%

1,3%

1.670

17,8%

9. Drenthe

€ 190.600

4,6%

2,9%

2.136

23,8%

10. Limburg

€ 188.400

2,9%

1,1%

4.140

17,3%

11. Friesland

€ 176.000

2,4%

1,0%

2.609

11,6%

12. Groningen

€ 170.300

4,1%

2,7%

2.291

23,2%

Nederland

€ 224.700

2,9%

1,1%

75249

19,4%

Woningaanbod en theoretische verkooptijden nemen af
De voorraad te koop staande woningen is in het tweede kwartaal met 1.000 stuks licht gestegen. Door de stijging van het aantal transacties neemt de theoretische verkooptijd (TVT) ook in het tweede kwartaal van 2015 af. De TVT berekent het aantal maanden die nodig zijn om het gehele woningaanbod te verkopen op basis van het aantal transacties van de laatste 12 maanden. De TVT voor Nederland bedraagt nu 15 maanden, het laagste niveau sinds 2009. In de laagste prijsklasse is 12 maanden nodig om het aanbod te verkopen. Boven de € 500.000 zijn gemiddeld 28 maanden nodig.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven