Kopen of huren? Lees hier wat gunstig voor u is

Kopen of huren? Lees hier wat gunstig voor u is

Als u verhuisplannen heeft komt in veel gevallen de vraag: “Ga ik kopen of huren?”. Dit kan een moeilijke keuze zijn. Als eigenaar van een huis heeft u immers heel andere financiële verplichtingen dan als huurder. Niet alleen financiële overwegingen spelen een rol. Ook andere factoren moet u laten meewegen in uw beslissing. Denk bijvoorbeeld aan het vaak moeten verhuizen vanwege uw werk. Ook het feit of u en uw eventuele partner fulltime willen blijven werken speelt een rol in uw beslissing. Hieronder vindt u de voor- en nadelen van het kopen of huren van een huis.

Kopen

Voordelen
Bij het kopen van een huis bouwt u (bijna altijd) op de lange termijn eigen vermogen op. Dit eigen vermogen kunt u berekenen door de waarde van uw huis te verminderen met uw hypotheekschuld. Als u kiest voor een lineaire of annuïteiten hypotheek kunt u de hypotheekrente aftrekken voor de Belasting. U kunt uw woning naar eigen inzicht, weliswaar binnen de wettelijke mogelijkheden, verbouwen of veranderen.

Nadelen
Als eigenaar van een huis bent u volledig verantwoordelijk voor het onderhoud van uw huis. Een koophuis is een grote financiële verplichting voor de lange termijn, denk hierbij vooral aan de aflossing van de hypotheek. Een eigen huis betekent doorgaans ook hogere woonlasten door verzekeringen en belastingen. Mocht u uw huis willen verkopen dan is dit vaak lastiger dan het opzeggen van de huur bij een huurwoning. Bij het verkopen van uw huis kunt u te maken krijgen met een restschuld. U heeft een restschuld als uw eigenwoningschuld (bedrag waarover u hypotheekrente mag aftrekken) hoger is dan de verkoopprijs van uw woning, na aftrek van de verkoopkosten. Verkoopkosten zijn bijvoorbeeld makelaarskosten en de kosten voor het verplichte energielabel.

Huren

Voordelen
De verhuurder is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor het onderhoud. Ook betaalt de verhuurder een deel van de verzekeringen en belastingen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u huursubsidie aanvragen, waardoor de huurkosten naar beneden gaan. Als huurder heeft u wettelijke huurbescherming. Dit houdt onder andere in dat de verhuurder niet zomaar het huurcontract kan opzeggen. De opzegtermijn van een huurcontract is vaak kort, en u bent niet afhankelijk van de situatie op de huizenmarkt.

Nadelen
Met een huurwoning is het niet mogelijk om eigen vermogen op te bouwen. Ook heeft u minder vrijheid om wijzigingen in en rondom de woning aan te brengen. U kunt de huurprijs niet voor langere tijd vastleggen met als gevolg dat deze ieder jaar kan wijzigen (veelal wordt de huurprijs hoger).

Indien u een huis wilt kopen, zult u daar (in veel gevallen) een hypotheek bij moeten afsluiten. Starters kunnen kiezen uit twee soorten hypotheken, namelijk een lineaire- of een annuïteiten hypotheek. Een lineaire hypotheek is over de gehele looptijd stukken voordeliger dan een annuïteiten, maar toch kiezen starters veelal voor de tweede. Dit heeft te maken met de aanloopkosten, deze zijn voor starters vaak te groot. Bij een lineaire hypotheek lost men namelijk elke maand een vast bedrag af en wordt er rente betaald over de rest. Bijvoorbeeld, u heeft een hypotheek van € 180.000 met een aflossing van € 500 per maand, zodat er naar 30 jaar geen hypotheek meer rust op uw pand. Het huidige niveau van de rente is ongeveer 4% en komt neer op € 600,- in de eerste maand. Afhankelijk van de belastingschijf waarin u zit, gaat daar wel een bedrag van af aan hypotheekrenteaftrek. In de 42%-schijf zal dit bedrag € 348,- zijn. In de eerste maand komt de rente en aflossing dus op € 848,-. Dit is een fors bedrag, maar deze daalt wel betrekkelijk snel. Wanneer er gekozen wordt voor een annuïteiten hypotheek met hetzelfde rentepercentage, zijn de kosten in de eerste maand € 610,-. Dit bedrag stijgt wel licht gedurende de looptijd van de hypotheek. Omdat er bij een annuïteiten hypotheek langzamer wordt afgelost, betaald men over de hele looptijd meer dan bij een lineaire hypotheek. Indien het rentepercentage gelijk blijft bent u € 243.381 kwijt bij een lineaire hypotheek. Bij een annuïteiten hypotheek zal dit € 255.833 zijn. Een verschil van ruim € 12.000,- over 30 jaar. Er kan, afhankelijk van uw financiële situatie, na 5 of 10 jaar gekozen worden de ene vorm van de hypotheek om te zetten in de ander.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Om de maandelijkse lasten te drukken, is er de mogelijkheid tot het nemen van een hypotheek met NHG. Deze garantie wordt tegenwoordig verstrekt op hypotheken tot maximaal € 265.000. NHG houdt in dat als u door bepaalde omstandigheden gedwongen wordt om uw huis met verlies te verkopen, de restschuld wordt kwijtgescholden. De banken zijn in deze vaak bereid een lagere rente te hanteren, omdat een hypotheek met NHG meer zekerheid geeft aan de bank.

Schenken 2014

Indien u in 2014 nog een (eerste) huis wilt kopen, kunt u uw ouders erop wijzen dat zij dit jaar eenmalig tot € 100.000 belastingvrij kunnen schenken. Dit geld dient dan wel gebruikt te worden voor een eigen huis. Zo komt een te duur huis toch nog binnen handbereik, of kan er verbouwt of opgeknapt worden. Het is ook mogelijk om (een deel van) de koopsom te lenen. Momenteel ligt de rente op spaargeld vrij laag en kan het voor hen aantrekkelijk zijn als zij bijvoorbeeld een marktconforme rente van 4% vragen. Als er maandelijks wordt afgelost, zoals bij een commerciële hypotheek, is de rente die u aan uw ouders betaalt gewoon fiscaal aftrekbaar, terwijl zij over de ontvangen rente geen belasting hoeven te betalen. Voor deze vorm van hypotheek hoeft u niet naar de notaris, enkel de Belastingdienst moet hiervan op hoogte gesteld worden. Lees hier meer over in een eerder blog: Familiehypotheek.

Conclusie

De keuze om te huren of kopen kunt u enkel zelf maken. Het is incorrect om te stellen dat op lange termijn huren niet altijd de beste oplossing is en dat het beter is om te kopen.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven