Historische kaarten, wat zullen we ermee doen?

Historische kaarten, wat zullen we ermee doen?

Sinds de oprichting van het Kadaster in 1832 houdt zij alle wijzigingen van percelen in Nederland bij. Deze zogeheten hulpkaarten zijn uniek en geven inzicht in hoe percelen in de loop der jaren zijn gewijzigd. Eind 2010 werd door het Rijk een machtiging afgegeven tot digitale vervanging van dit archiefmateriaal. De kaarten zijn inmiddels ingescand en nu wil men de originele kaarten vernietigen. Naar verluidt gaat dit om 3,5 miljoen kaarten. Dit tot ontevredenheid van sommige particulieren. Veelgenoemd argument is dat de kaarten worden gezien als cultuurhistorisch materiaal en als geboortekaartjes van alle percelen in Nederland. Op geen enkele andere kaart als deze is na te gaan hoe percelen zijn veranderd. In de week van 11 november 2013 is de discussie opnieuw opgelaaid, nadat dit weer in het nieuws kwam. Ook wij krijgen geregeld mails binnen van particulieren die het niet eens zijn met dit besluit. Tevens komt men met ideeën over wat te doen met de kaarten. Hieronder twee voorbeelden.

De heer M. Dooijeweerd vindt het spijtig dat de kaarten vernietigd worden en verwacht dat er vele deze kaarten willen koesteren. Door de verschrikkelijke gebeurtenissen in de Filipijnen afgelopen week kwam de heer Dooijeweerd met het volgende idee. Waarom verkoopt het Kadaster de kaarten niet voor een symbolisch bedrag van één euro tot enkele euro’s per kaart? De opbrengst hiervan kan het kadaster vervolgens namens Nederland doneren aan giro 555 ten gunste van de mensen op de Filipijnen.

Ook de heer R. Gijsen vindt dat deze museumstukken bewaart moeten blijven. Hij is van mening dat deze kaarten met zoveel zorg en precisie zijn gemaakt dat deze niet verloren mogen gaan. Het idee van de heer Gijsen is om de kaarten middels een veiling te verkopen aan geïnteresseerden. Met het opgehaalde geld kan een plukje van de staatsschuld afgelost worden.

Hopelijk draagt ons blog bij aan het behoud van deze, ons inziens, cultuur historische kaarten.

Reageren is niet mogelijk.