Vier redenen waarom de gekte op de woningmarkt voortduurt en vier redenen waarom het stopt

Vier redenen waarom de gekte op de woningmarkt voortduurt en vier redenen waarom het stopt

Vier redenen waarom de gekte op de woningmarkt voortduurt en vier redenen waarom het stopt

Het aantal woningverkopen neemt dit jaar nog toe, maar zal in 2018 weer afnemen. Dat zeggen economen van ABN Amro en de Rabobank.

De prijzen stijgen in 2018 nog wel, stellen ABN-economen in de nieuwe woningmarktmonitor, maar minder dan in de jaren ervoor: 3% in plaats van 5%. Het aantal verkopen stijgt dit jaar nog met 5%, maar zal volgend jaar met eenzelfde percentage afnemen. Ook de Rabobank stelde eerder dat de verkopen in 2017 verder zullen stijgen tot 230.000 stuks (2016: 210.000) en de prijzen nog met 5% zullen stijgen. Voor 2018 verwacht ook die een afvlakking van de markt.
Toch is de markt gecompliceerd, omdat ook veel nieuwe regelgeving een rol kan spelen.

Vier redenen waarom de gekte op de woningmarkt zal voortduren
1. Toename hypotheekverstrekking

De hypotheekverstrekking groeit volgens de banken door. Het afgelopen jaar steeg die al flink doordat meer hypotheken werden verkocht tegen een gemiddeld hoger bedrag. De verdere groei van de hypotheekverstrekking hangt samen met de verbeterde doorstroming doordat minder woningen onder water staan. Ook de lage rente en de mogelijkheid om boeterente af te trekken, maken het steeds aantrekkelijker over te stappen naar een goedkopere verstrekker.

2. Groei economie

De economische groei trekt aan, de werkloosheid daalt en de koopkracht stijgt, zoals blijkt uit de cijfers van de loonstrookverwerkers. Dat geeft mensen meer vertrouwen om zich op de woningmarkt te begeven.

3. Regelgeving

Er wordt financieel weer meer mogelijk op de woningmarkt. Zo wordt de schenkingsvrijstelling, waarmee ouders hun kinderen kunnen helpen een woning te kopen, dit jaar weer verhoogd tot € 100.000,-. Ook zullen de inkomensnormen worden verlaagd. En ten slotte zal de grens voor een overheidsgarantie op hypotheken worden verhoogd van € 231.000,- naar € 245.000,-. Daarnaast krijgen zzp’ers sneller de mogelijkheid om een woning met garantie te kopen. Ook telt het tweede inkomen meer mee bij het verkrijgen van een hypotheek.

4. Minder aanbod

Het aanbod van woningen vermindert, hetgeen volgens ABN Amro extra druk zet op de prijzen. Een van de redenen daarvoor is dat er te weinig is gebouwd de afgelopen jaren. Daarnaast zullen mensen gezien de huidige prijsstijgingen langer wachten om hun woning te koop te zetten. In november stonden nog maar 138.000 te koop , dat zijn er 25.000 minder dan één jaar eerder en 100.000 minder dan drie jaar eerder. Deze afname van het aanbod geldt in het hele land, hoewel die het sterkst is in de Randstad. Bij maar liefst 1 op de 5 transacties wordt er overboden.

Vier redenen waarom de gekte niet zal voortduren
1. Banken

In het kader van de zogenoemde Basel-afspraken zullen banken hogere buffers moeten aanhouden, waardoor hun kosten oplopen. Daarnaast wil het Europese Parlement de securitisatie van leningen aan banden te leggen. Hierdoor zullen banken moeilijker hypotheekportefeuilles kunnen verhandelen. Meer regelgeving zal tot afname van concurrentie leiden en daarmee tot een hogere hypotheekrente.

2. Strengere hypotheeknormen

De normen om een hypotheek te krijgen worden scherper. In 2018 zal de hypotheek worden gemaximaliseerd tot 100% van de executiewaarde en er is grote druk dat verder terug te brengen tot 90%. Ook pleit onder meer De Nederlandsche Bank voor een snellere vermindering van de hypotheekrenteaftrek voor de inkomstenbelasting.

3. Rente begint weer te stijgen

De gemiddelde hypotheekrente is gedaald van 5,6% in 2008 naar 2,4% nu. Maar er zijn signalen dat de bodem is bereikt en de rente weer gaat stijgen. Sinds de verkiezing van Trump is de lage rente die maatgevend is voor de hypotheekrente, al met 0,5% opgelopen. Daarnaast trekt de inflatie aan. Daardoor komt er een einde aan het opwaartse effect van rentedalingen op de woningprijs. Na 2017 zullen de prijsstijgingen afvlakken. Als de rente stijgt, ziet men dat de prijzen in 2018 minder hard zullen stijgen.

4. Stijgende prijzen

De stijgende prijzen schrikken starters af. Nu al is het aantal starters al gedaald tot 40% van de woningkopers. Hierdoor kan de vraag dalen. Doordat het woningaanbod afneemt, komen transacties lastiger tot stand en zwakt de groei van het aantal verkopen af.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven