Waarom nu bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Waarom nu bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Ieder jaar, in de eerste acht weken, ontvangt u een nieuwe berekening omtrent uw WOZ-waarde. De peildatum van uw WOZ-waarde is altijd 1 januari van het jaar ervoor. Wanneer u het oneens bent met de waarde kunt u daar altijd tegen in bezwaar gaan, maar waarom zult u dat doen?

Het levert geld op
Aan de gemeentelijke WOZ-waarde zijn verschillende belastingen gekoppeld, zoals de inkomstenbelasting (via het eigenwoningforfait), onroerendzaakbelasting, waterschapsbelasting en sinds kort ook de erfbelasting. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting u betaalt. Het is aan te raden om bij de gemeente het taxatierapport van uw woning op te vragen. Dit kan veelal digitaal en dan weet u precies waartegen u bezwaar kunt maken. Tevens kunt u, bij Kadasterdata, de meest recente verkoopprijzen achterhalen van woningen in uw straat en/of buurt. Als deze huizen voor minder geld dan uw WOZ-waarde zijn verkocht, heeft u een sterk punt. Dit kan u honderden euro’s aan belastingen schelen.

Veel bezwaren worden gehonoreerd
Volgens een onderzoek van de Waarderingskamer worden twee van de vijf WOZ-bezwaren gehonoreerd, wanneer deze goed onderbouwd zijn. De kans dat u vele euro’s kunt besparen is zodoende vrij groot. In bezwaar gaan tegen de WOZ-waarde kan enkel binnen zes weken na dagtekening van uw aanslag.

Bezwaardrempel
Bij het WOZ-bezwaar geldt een bezwaardrempel waar u bovenuit moet komen om succesvol bezwaar te kunnen aantekenen. Deze drempels vindt u hieronder en zijn wettelijk vastgesteld.

WOZ-waarde                                             Bezwaardrempel
tot € 200.000                                              5%
van € 200.000,- tot € 500.000                       4% met een minimum van € 10.000,-
van € 500.000,- tot € 1.000.000                    3% met een minimum van € 20.000,-
Vanaf €1.000.000                                        2% met een minimum van € 30.000,- en een maximum van € 100.000,-

Voorbeeld berekening
Als de WOZ-waarde in eerste instantie € 200.000 is, is de bezwaardrempel 4%. Echter is 4% van
€ 200.000 € 8.000 en zal dit bezwaar niet in behandeling genomen worden. U moet dus minimaal
kunnen aantonen dat uw huis € 10.000 minder waard is. In 2005 zijn deze drempels ingevoerd om het aantal bezwaarschriften tegen de aanslag te verminderen. Voor meer informatie omtrent de WOZ-waarde en het bezwaar hiertegen verwijzen u graag door naar de WOZ-waarde pagina.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven