Wanneer een KLIC-melding?

Wanneer een KLIC-melding?

Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, is wettelijk verplicht een KLIC-melding te doen. Dit komt voort uit de WION (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten) welke op 1 juli 2008 in werking is getreden. Na de melding ontvangt u digitaal informatie over de plek van ondergrondse kabels en leidingen zodat u zorgvuldig kunt graven. Het is bij wet verplicht om deze informatie op locatie te kunnen laten zien.

Toezicht.
Agentschap Telecom houdt toezicht op de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten. Het doel van deze wet is het minimaliseren van het aantal graafschades. De WION verplicht om bij mechanisch graafwerk in Nederland op tijd een KLIC-melding te doen. Binnen twee werkdagen na de melding ontvangt u de gegevens over ondergrondse kabels en leidingen. Starten met de werkzaamheden mag niet voor er een melding gedaan is. Beheerders van kabels en leidingen hebben de plicht van al hun ondergrondse leidingen en kabels gegevens bij te houden.

Gedoogbeleid voor agrariërs.
Sinds de invoering van de WION geldt er een gedoogbeleid voor agrariërs. Zij hoeven geen graafmelding te doen voor graafwerkzaamheden tot een diepte van 50 centimeter in grond die zij in gebruik hebben. Voor graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm moet er KLIC-melding gedaan worden.

Een oriëntatieverzoek, wat is dit?
Wilt u, ter voorbereiding van graafwerkzaamheden, weten waar de ondergrondse kabels en leidingen liggen? Dan kunt u een oriëntatieverzoek indienen. U krijgt dan informatie over de ligging van kabels en leidingen in het door u opgegeven gebied. U ontvangt bij dit verzoek contactgegevens van de netbeheerders die in het door u aangegeven gebied kabels en leidingen hebben liggen. Zo kunt u bijvoorbeeld afspraken maken met netbeheerders of voorzorgsmaatregelen nemen. Een oriëntatieverzoek gaat over een gebied van 2500 x 2500 meter. Op basis van een oriëntatieverzoek mag u niet machinaal gaan graven. U bent wettelijk verplicht om een KLIC-melding te doen alvorens u gaat beginnen met de graafwerkzaamheden.

Wat zijn machinale graafwerkzaamheden?
Bij machinale graafwerkzaamheden kunt u denken aan het graven van een vijver met behulp van een graafmachine. Maar ook het gebruik van een handgrondboor kan schade aan kabels en leidingen tot gevolg hebben. Ondanks het feit dat het bij wet niet verplicht is bij gebruik ervan een KLIC-melding te doen, is het wel aan te raden.

Afwijkende situatie, wat moet u doen?
Soms ligt een kabel of leiding niet op de plek waar deze volgens de informatie zou moeten liggen, wordt er een kabel of leiding gevonden dat tot dusver onbekend was of u mist een kabel of leiding die wel op de kaart staat. Er wordt dan gesproken van een afwijkende situatie. In deze situaties bent u, volgens de WION, verplicht dit te melden aan uw gemeente. Zij zullen de eigenaar een ‘melding afwijkende situatie’ verzenden. Indien dit hun leiding is dienen zij deze binnen 10 werkdagen te claimen. Als meerdere netbeheerders het net claimen, moeten zij onderling uitmaken wie de beheerder is. De eigenaar moet zijn kabel- en leidinginformatie vervolgens binnen 30 werkdagen na ontvangst van de ‘melding afwijkende situatie’ hebben aangepast aan de werkelijke situatie, dit verplicht de WION.

Waar kunt u een KLIC-melding doen?
U dient minimaal 4 dagen voor aanvang van de graafwerkzaamheden een KLIC-melding te doen. Vervolgens zullen de werkzaamheden binnen 20 dagen moeten beginnen, anders is de melding niet meer geldig. Met één KLIC-melding krijgt u inzicht in een gebied van 500 bij 500 meter met het opgegeven adres als middelpunt. Is het werkgebied groter dan dient u meerdere KLIC-meldingen aan te vragen. Een KLIC-melding is heel eenvoudig aan te vragen middels: https://www.kadasterdata.nl/klic.

In de WION staat ‘zorgvuldig graven’, wat is dit?
Particulieren en bedrijven die graafwerkzaamheden uitvoeren, zijn wettelijk verplicht dit zorgvuldig te doen. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor de opdrachtgever van de werkzaamheden. Volgens de WION houdt dit in:
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de graafwerkzaamheden waartoe hij opdracht geeft, op zorgvuldige wijze kunnen worden verricht;
De grondroerder verricht de graafwerkzaamheden op zorgvuldige wijze;
Om op zorgvuldige wijze de graafwerkzaamheden te verrichten, zorgt de grondroerder er voor dat:
– vóór aanvang van de graafwerkzaamheden een graafmelding is gedaan;
– onderzoek is verricht naar de precieze ligging van onderdelen van netten op de graaflocatie;
– op de graaflocatie de ontvangen gebiedsinformatie aanwezig is.

Wat is de boete bij het niet doen van een KLIC-melding?
Dat is afhankelijk van de overtreding en de omstandigheden. Er is daarom geen vast bedrag in de wet opgenomen. Boetes kunnen variëren van € 1.000,- tot € 20.000,-.
Het Agentschap Telecom is onderdeel van het ministerie van Economische zaken, zij zorgen voor de handhaving van de WION.

KLIC-melding gedaan betekent niet automatisch toestemming.
Een KLIC-melding betekent niet dat u ook meteen toestemming heeft om te graven. Hiervoor moet u contact opnemen met de beheerder van de grond. Bijvoorbeeld met de gemeente, de provincie of met de (particuliere) eigenaar.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven