WOZ-waarde 2015 berekening van woningen

WOZ-waarde 2015 berekening van woningen

In de eerste acht weken van dit jaar ontvangt u van de gemeente de nieuwe WOZ-beschikking. De WOZ-waarde over 2015 heeft als peildatum 01-01-2014. Deze waarde is de grondslag voor verschillende (gemeentelijke)belastingen. Hoe wordt de waarde van uw woning/onroerende zaak bepaald?

1. Waarde in het economische verkeer
Bij de waardering van woningen wordt uitgegaan van de ‘waarde in het economische verkeer’. Deze waarde is de prijs die een redelijk handelende verkoper en een redelijk handelende koper na een zorgvuldige voorbereiding zouden overeenkomen bij een veronderstelde verkoop. Dit is de vrije verkoopwaarde van het pand. Met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (bijvoorbeeld erfpacht) wordt bij de WOZ-waardering geen rekening gehouden.

2. Taxateur
Een beperkt aantal woningen worden daadwerkelijk bezocht door een taxateur. Per wijk zijn representatieve panden uitgekozen en getaxeerd. Daarbij heeft de taxateur gebruik gemaakt van verkoopcijfers van dezelfde type panden. De overige woningen zijn veelal op geautomatiseerde, modelmatige wijze getaxeerd. Taxateurs die taxaties verrichten voor de Wet WOZ voldoen aan bepaalde vakbekwaamheidseisen. Die vakbekwaamheid wordt getoetst voor zowel taxateurs die in dienst van de gemeente zijn als voor taxateurs van taxatiebureaus die in opdracht van de gemeente WOZ-taxaties verrichten.

3. Wat is een onroerende zaak?
Een onroerende zaak bestaat, plat gezegd, uit de grond en wat daarop is gebouwd. Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoren en kerken. Zaken die tijdelijk ergens zijn geplaatst, bijvoorbeeld caravans, of in het water liggen, bijvoorbeeld (woon)boten, zijn geen onroerende zaken. Zaken die langere tijd op de grond staan en voorzien zijn van alle nutsvoorzieningen, zoals gas, water, licht en riolering zijn wel onroerend. Denk bijvoorbeeld aan recreatiewoningen of stacaravans op een vaste standplaats.

4. Verbouwing in het afgelopen jaar
De waarde van de onroerende zaak is bepaald naar de toestand van het pand op 1 januari 2014. Verbouwingen tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015 worden wel in de waarde meegenomen. De woning wordt dan gewaardeerd zoals het er op 1 januari 2015 stond. Daarbij wordt te allen tijde wel als peildatum 1 januari 2014 gehanteerd.

5. WOZ-waarde 2015 peildatum
In de Wet WOZ staat dat de waarde van alle onroerende zaken bepaald moet worden op eenzelfde landelijke peildatum die één jaar voor belastingjaar ligt. Dit noemen we de waardepeildatum. Het belastingjaar is op 1 januari 2015 begonnen. De waardepeildatum voor het nieuwe WOZ-jaar zal 1 januari 2014 zijn.

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, kunt u daartegen in bezwaar gaan. Na bezwaar tegen de WOZ-beschikking kunt u beroep indienen bij de rechtbank, daarna hoger beroep bij het gerechtshof en beroep in cassatie bij de Hoge Raad.

Bezwaar
U kunt binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking bij de gemeente bezwaar maken. In het bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met de WOZ-beschikking. U vindt bijvoorbeeld de vastgestelde waarde te hoog en schrijft ook waarom u dat vindt. De gemeente doet vervolgens een uitspraak op dit bezwaarschrift. Tegen deze uitspraak van de gemeente kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank, dan kunt u hoger beroep instellen bij het gerechtshof. Als u het ten slotte niet eens met de hofuitspraak, kunt u nog beroep in cassatie instellen. Nieuwe feiten kunt u dan niet meer stellen.

Zes weken na dagtekening WOZ-waarde 2015
Heeft u de termijn voor het maken van bezwaar, beroep, hoger beroep of beroep in cassatie niet gebruikt, dan staat de WOZ-beschikking onherroepelijk vast. De vastgestelde waarde van de onroerende zaak is dan bepalend voor verschillenden (gemeentelijke) belastingen. Bezwaar tegen die waarde is dan niet meer mogelijk. Een vastgestelde waarde kan dan eventueel alleen nog ambtshalve worden verminderd. Daarvoor geldt echter een wettelijke grens. De waardevermindering moet dan ten minste 20% met een minimum van € 5.000,- zijn.

4 gedachten over “WOZ-waarde 2015 berekening van woningen

 1. Ik heb nog geen WOZ waarde ontvangen, terwijl de eerste 8 weken van 2015 al voorbij zijn.
  Loopt Kadaster achter, of is er iets misgegaan?

 2. Geachte heer/mevrouw,

  De WOZ-waarde ontvangt u in de eerste acht weken van de gemeente en zodoende niet van Kadasterdata. U kunt wel het gehele jaar door een modelmatige berekening opvragen middels onze website: http://www.kadasterdata.nl.

  Vertrouwende u voldoende te hebben ingelicht verblijven wij,

  Met vriendelijk groet,

  Kadasterdata

 3. Goedendag
  Wij hebben de WOZ 2015 ontvangen,mij vraag is hoe berekend de gemeente exact de waarde van mijn huis daar de woningen niet allemaal het zelfde zijn,en wordt er ook rekening mee gehouden of er b.v cv,besparende dingen in de woning zijn
  Mvr Gr
  J.L Adriaanse

 4. Geachte heer/mevrouw Adriaanse,

  Ook de gemeente bepaalt haar waarde op basis van een modelmatige berekening op afstand. Zodoende kan men geen rekening houden met ‘besparende dingen’ in de woning. Indien u de WOZ-waarde te hoog of te laag vindt, kunt u daartegen in bezwaar gaan. De kans bestaat dat de gemeente vervolgens besluit om wel langs te komen en op basis van de bevindingen een andere waarde zal gaan hanteren.

  Vertrouwende u voldoende te hebben ingelicht verblijf wij,

  Met vriendelijk groet,

  Kadasterdata

Reageren is niet mogelijk.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven