WOZ-waarde gelijk aan marktwaarde?

WOZ-waarde gelijk aan marktwaarde?

In 1994 werd de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) in Nederland aangenomen. Deze wet regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland voor verschillende (gemeentelijke)belastingen. De wet werd in 1997 landelijk ingevoerd. Voor die tijd mochten particulieren zelf een waarde vaststellen. De gemeente maakte ook wel een berekening, maar niet volgens de uitgangspunten van de nieuwe wet. De WOZ-waarde is niet precies dezelfde waarde als de marktwaarde. De WOZ-waarde wordt weliswaar ook op de vrije verkoopwaarde van uw huis gebaseerd, maar loopt een jaar achter. De WOZ-waarde voor 2013 heeft namelijk als peildatum 1 januari 2012. Bovendien wordt de WOZ-waarde onder meer gebaseerd op de waarde van vergelijkbare woningen. Dat wil zeggen dat de waarde vaak ‘op afstand’ berekend wordt. Uit onderzoek van de ING WoonIndex blijkt dat bijna vier op de tien woningbezitters vindt dat de WOZ-waarde meer dan 10% afwijkt van de werkelijke waarde van de woning.

De marktwaarde kunt u berekenen door uw huis te laten taxeren. De taxateur kijkt bij de berekening onder meer naar het type huis, de grootte, de staat van onderhoud en de ligging. De gemeente kan bij de berekening van de WOZ-waarde geen rekening houden met bijvoorbeeld de staat van het onderhoud e.d. Een taxateur komt wel bij u langs om de waarde te berekenen, in tegenstelling tot de berekening van de WOZ-waarde door de gemeente. Wanneer u bezwaar aantekent tegen de WOZ-waarde, zoals die is vastgesteld door de gemeente, kan het wel zo zijn dat er een taxateur langskomt om de waarde te her berekenen.

Ook Kadasterdata kan op afstand een waardebepaling van uw onroerende zaak genereren. Dit kan middels het WOZ-waarderapport. Wanneer u van de gemeente de WOZ-beschikking ontvangt, vindt u daarin referentiepanden. Kadasterdata beschikt over woninginformatie van alle panden in Nederland. Zij kan zodoende ook referentiepanden leveren van de meest recent verkochte (zelfde type) woningen in de omgeving. Kadasterdata kan u tevens begeleiden in het WOZ-bezwaar. Zij doet dit op basis van ‘no cure, no pay’.

Reageren is niet mogelijk.