Archief van
Categorie: Overheid

Nationale Hypotheek Instelling

Nationale Hypotheek Instelling

Het plan voor een Nationale Hypotheek Instelling (NHI) is nog geen stap vooruit gekomen. Den Haag kan Brussel namelijk niet overtuigen dat er geen sprake is van indirecte staatssteun. De Europese Commissie ligt zodoende dwars. Dit liet minister Stef Blok van Wonen weten op het jaarlijkse Securitisation Event in Amsterdam. Peter Smit – KadasterdataMore Posts – Website

Bestemmingsplan en vergunningen

Bestemmingsplan en vergunningen

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Zo wordt in dit plan voor elke bestemming aangegeven of en hoe er gebouwd mag worden. Voor het bouwen, verbouwen, slopen én gebruiken van woningen en andere gebouwen gelden bouwregels. Meestal is voor bouwen een omgevingsvergunning (vroeger de bouwvergunning) nodig. Lees hier meer over het bestemmingsplan en vergunningen. Peter Smit – KadasterdataMore Posts – Website

Belastingvrij schenken blijkt groot succes

Belastingvrij schenken blijkt groot succes

Waar de fiscus rekende op zo’n 20.000 schenken, hebben maar liefst al 50.000 ouderen hun kinderen een (groot) bedrag belastingvrij geschonken. De regeling is zo’n succes dat de NVM-Makelaars pleit voor verlenging. Een woordvoerder van de NVM-Makelaars laat het volgende weten: ‘De regeling heeft zo’n positief effect op de woningmarkt, dat het dom zou zijn er al dit jaar mee te stoppen’. Peter Smit – KadasterdataMore Posts – Website

OZB stijging 2014 (update)

OZB stijging 2014 (update)

De definitieve cijfers omtrent de OZB tarieven 2014 zijn per gemeente bekend. Hierover zijn door een PVV kamerlid enkele vragen gesteld aan minister Plasterk. Deze minister van de PVV, de heer Van Klaveren, vraagt zich openlijk af of de heer Plasterk het eens is met het alsmaar hogere OZB tarief, terwijl de WOZ-waarde momenteel blijft dalen. De heer Plasterk (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) laat in een reactie weten Peter Smit – KadasterdataMore Posts – Website

Extra maatregelen voor het energielabel

Extra maatregelen voor het energielabel

Vanaf 1 januari 2013 is het verplicht, wanneer u een huis van minimaal tien jaar oud verkoopt of verhuurt, om een energielabel aan te vragen. Echter slaat dit nog niet echt aan. De overheid gaat nu extra maatregelen nemen. Peter Smit – KadasterdataMore Posts – Website

Terug Naar Boven