Archief van
Categorie: WOZ Waarde

WOZ-waarde onderdeel van huurprijs

WOZ-waarde onderdeel van huurprijs

Huurders die al bijna maximaal betalen wordt aangeraden de WOZ-waarde van hun woning op te vragen. Vanaf 1 oktober telt de WOZ-waarde namelijk mee voor berekenen van de maximale huurprijs van een huurwoning. Het bedrag wordt opgenomen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Dat is het puntensysteem waarmee de maximale huur voor een woning wordt vastgesteld. Peter Smit – KadasterdataMore Posts – Website

Mijn WOZ-waarde is te laag. Kan ik hiertegen in bezwaar gaan?

Mijn WOZ-waarde is te laag. Kan ik hiertegen in bezwaar gaan?

Nee, helaas is dit nog niet mogelijk, maar waarom zult u dit doen? Volgens de Waarderingskamer wordt er ieder jaar vaker gevraagd om de WOZ-waarde te verhogen. Ondanks het feit dat er dan meer belasting betaalt dient te worden, heeft het ook zo zijn voordelen om de WOZ-waarde te verhogen. Peter Smit – KadasterdataMore Posts – Website

De WOZ-waarde niet-woningen berekening

De WOZ-waarde niet-woningen berekening

Niet-woningen worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer of op de gecorrigeerde vervangingswaarde. Volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is de hoogste van die twee waarden de WOZ-waarde. Formeel gesproken moet de gemeente voor een niet-woning dus twee waarden bepalen. Echter zal meestal van tevoren redelijk duidelijk zijn welke waarde het hoogst is. De gemeente is dan niet verplicht twee taxaties te verrichten. De waarde in het economische verkeer kan worden bepaald volgens een drietal methoden:…

Lees Meer Lees Meer

WOZ-waarde 2015 berekening van woningen

WOZ-waarde 2015 berekening van woningen

In de eerste acht weken van dit jaar ontvangt u van de gemeente de nieuwe WOZ-beschikking. De WOZ-waarde over 2015 heeft als peildatum 01-01-2014. Deze waarde is de grondslag voor verschillende (gemeentelijke)belastingen. Hoe wordt de waarde van uw woning/onroerende zaak bepaald? 1. Waarde in het economische verkeer Bij de waardering van woningen wordt uitgegaan van de ‘waarde in het economische verkeer’. Deze waarde is de prijs die een redelijk handelende verkoper en een redelijk handelende koper na een zorgvuldige voorbereiding…

Lees Meer Lees Meer

Terug Naar Boven