Controleer uw WOZ-waarde

Controleer uw WOZ-waarde

Uiteraard is het niet verplicht, maar wel aan te raden om uw WOZ-waarde te controleren. Bij een waarde in uw voordeel, riskeert u geen boete als u dit niet aangeeft. Een waardebepaling kan ook in uw nadeel zijn. Zowel een te hoge als een te lage waarde kan honderden of zelfs duizenden euro’s kosten.

Jaarlijks worden er meer dan 100.000 WOZ-waarde bijgesteld, hieruit kan men de conclusie trekken dat de waarde vaak onnauwkeurig wordt vastgesteld. Dit is ook te verklaren, omdat de waarde gebaseerd is op schattingen. Het is voor de gemeente onbegonnen werk om ieder jaar alle huizen van binnen en van buiten te controleren. Dit zou een groot deel kosten van de belastingopbrengsten.

De WOZ-waarde wordt geschat aan de hand van computermodellen, die de kenmerken van uw woning vergelijken met de kenmerken en prijs van een groot aantal rond de peildatum verkochte woningen in de gemeente. De WOZ-beschikking over 2016 zal als peildatum 1 januari 2015 hebben. Voor de gemeente is het zaak dat de WOZ-waarden zo hoog mogelijk uitvallen, omdat daar verschillende belastingen aan gekoppeld zijn. Indien u een onafhankelijke waardebepaling wenst, kunt u het WOZ-waarderapport opvragen van Kadasterdata. Als de waarde lager uitvalt dan de gemeentelijk waarde, is het aan te raden om tegen de waarde in bezwaar te gaan. Hieronder leest u enkele voor- en nadelen vaan een te hoge of een te lage WOZ-waarde.

Voordelen van een lage WOZ-waarde
Als u een huis erft
Bij een te hoge WOZ-waarde betaalt u meer belasting dan noodzakelijk. Dit kan hard oplopen als u een huis erft. Over elke euro van de WOZ-waarde betalen de erfgenamen namelijk € 0,10 tot € 0,40 erfbelasting. Bevat een nalatenschap een huis met een WOZ-waarde van €250.000,-, dan gaat voor dat huis al minstens € 25.000,- naar de fiscus. Een verlaging van de WOZ-waarde kan zodoende een belastingbesparing van duizenden euro’s opleveren.

Voor eigenaren van een koopwoning
Als eigenaar van een of meerdere woningen, betaalt u bij een te hoge WOZ-waarde in de eerste plaats te veel inkomstenbelasting. Als eigenaar krijgt u dan een te hoog eigenwoningforfait. Als u een hoge hypotheek heeft en u weet de WOZ-waarde met € 10.000,- te verlagen, dan daalt de inkomstenbelasting in veelal de meeste gevallen met dertig tot veertig euro!

Wie (bijna) geen hypotheekschuld heeft, betaalt per saldo geen inkomstenbelasting over zijn eigen woning. De hoogte van de WOZ-waarde heeft in dat geval ook geen enkele invloed op de hoogte van de inkomstenbelasting.

Eigenaren betalen ook gemeentelijke heffingen die afhangen van de WOZ-waarde. Met een vermindering van de WOZ-waarde met € 10.000,- bespaart u, afhankelijk van de gemeente waar u woont, € 5,- tot € 26,- onroerendezaakbelasting en € 1,- tot € 5,- waterschapsbelasting. In sommige gemeentes is ook de rioolbelasting afhankelijk van de WOZ-waarde, zoals in Rotterdam. Daar bespaart u met deze verlaging nog eens € 7,-in 2016.

Voor huurders
Huurders die (bijna) de maximaal toegestane huur betalen, hebben mogelijk wel belang bij een lagere WOZ-waarde. Lees hiervoor dit eerdere blogartikel.

Voordelen van een hoge WOZ-waarde voor eigenaren met verkoopplannen
Veel mensen die hun huis te koop hebben staan, verwachten dat een hoge WOZ-waarde kopers kan overtuigen dat de woning veel waard is. Dit voordeel van een hoge WOZ-waarde kan ruimschoots opwegen tegen hogere belastingaanslagen.

Bezwaar aantekenen
Als u vindt dat de WOZ-waarde niet juist is, dan kunt u binnen 6 weken na ontvangst van de waarde bezwaar maken. Vanaf oktober 2015 is het tevens mogelijk om tegen een te lage WOZ-waarde bezwaar aan te tekenen. Ook is het vanaf die datum mogelijk voor huurders om bezwaar aan te tekenen. U kunt er zelf voor kiezen om bezwaar aan te tekenen, middels bijvoorbeeld de voorbeeldbrief in het WOZ-waarderapport. Indien u niet zit te wachten op al dat ‘gedoe’ dan bieden de WOZ-consultants uitkomst. Zij kunnen op basis van no-cure-no-pay uw bezwaar afhandelen. Dat wil zeggen dat zij, wanneer het niet lukt om uw WOZ-waarde te verlagen, u geen kosten in rekening zullen brengen. Lukt dit wel, dan zullen zij 25% van de winst in rekening brengen. Bijvoorbeeld: De WOZ-verlaging levert u € 100,- op, dan brengen onze consultants u € 25,- in rekening. Direct bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde kan hier.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven