De woningmarkt is HET thema voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart

De woningmarkt is HET thema voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart

De markt voor koopwoningen in Nederland zit volledig op slot. Afgaande van de daling in het aantal startershypotheken dat is afgesloten de eerste twee maanden van dit jaar, worden vooral starters getroffen door het ontbreken van betaalbaar woningaanbod. Wat cijfers op een rij: Slechts 20% hypotheken die worden afgesloten, betreft een hypotheek voor de aanschaf van een eerste koopwoning. Heel anders was dat 5 jaar geleden; toen lag dat percentage nog op 41%. Deze percentages geven duidelijk aan dat alleen de zogenaamde doorstromers zich een hypotheek voor een nieuwe koopwoning kunnen permitteren.

Er moet in rap tempo bijgebouwd worden om in de groeiende vraag te voorzien. Een inventarisatie van de bestaande nieuwbouw projecten wijst er op dat het tekort aan nieuwe woningen tot 2020 oploopt tot 210.000 woningen. Met de verwachte economische groei en de dalende werkeloosheid moeten er jaarlijks minsten 80.000 woningen extra gebouwd worden, om in Nederland aan de vraag te kunnen voldoen.

Navraag bij verschillende bouwbedrijven door Kadasterdata wijst echter uit dat het lastig is om de woningbouwproductie te versnellen. Vooral het tekort aan gekwalificeerde bouwvakkers wordt genoemd als een grote uitdaging. Veel bouwvakkers hebben zich tijdens de crisis in de bouwmarkt noodgedwongen laten omscholen en zijn nu werkzaam in andere sectoren. Ook zijn er in de periode 2012 – 2016 weinig bouwvergunningen afgegeven. Vanwege de lange doorlooptijd van de bouw zijn er daardoor nog steeds te weinig nieuwbouw projecten.

De omvang van het probleem vraagt om een landelijke aanpak. De regering heeft echter besloten de oplossing voor het woningtekort vooral regionaal te zoeken. Het is dan ook niet zonder reden dat de woningmarkt een van de belangrijkste thema’s is tijdens de campagnes van de politieke partijen in opgang naar gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven