Erfgrens bepalen

Erfgrens bepalen

Nu de zomer in volle gang is en de mensen lekker genieten van hun tuin, krijgen wij dagelijks vragen over wat de regels precies zijn wat betreft de erfgrens.
Staat de erfgrens wel goed? Welke erfgrensregels zijn er?

Erfafscheiding

Een erfafscheiding kan een schutting, haag of muur zijn. De erfafscheiding mag maximaal 2 meter hoog zijn, echter gelden er in sommige gemeenten andere regels. Vraag dit dus voor de zekerheid altijd na bij uw gemeente.
Indien u een koopwoning heeft, bent u samen verantwoordelijk voor de erfafscheiding. De erfafscheiding is in dit geval eigendom van u én uw buren.
Als de erfafscheiding precies op de erfgrens met de buren staat, dan bent u samen verantwoordelijk. In deze kunt u dan niet zomaar de erfafscheiding vervangen.

In de meeste gevallen maken de buren samen afspraken over de erfafscheiding, echter worden buren het in deze helaas niet altijd met elkaar eens.
Als u en de buren het niet met elkaar eens worden dan kunt u de erfafscheiding op uw eigen grond zetten. De erfafscheiding is dan alleen van u, dit houdt dan wel in dat de aanschaf en het onderhoud uiteraard voor uw eigen rekening zijn.
Voor het plaatsen van een heg geldt dat deze minimaal 0,5 meter van de erfgrens geplant moet worden. In enkele gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van een erfafscheiding.
Op de website www.omgevingsloket.nl leest u of dit voor uw perceel geldt.

Mocht u willen bouwen tegen een scheidsmuur gelden hier een aantal duidelijke regels, zorg dus voor de juiste informatie voordat u gaat bouwen of laat bouwen.
In deze situatie is communicatie erg belangrijk om de verstandhouding met uw buren goed te houden. Ook is het advies om de erfgrens exact duidelijk te hebben, dit voorkomt een hoop discussie.

-Als een gewone scheidsmuur op de erfgrens staat, mag daartegen gebouwd worden zonder toestemming van de buren. Het is belangrijk dat u de muur, en de gebouwen waar de muur onderdeel van uitmaakt, niet beschadigt. Tot halverwege de dikte van de muur mogen balken en ankers worden aangebracht of vervangen.

-Wanneer de scheidsmuur onderdeel is van de woning van de buren is het een ander verhaal. U heeft toestemming nodig, ongeacht of de scheidsmuur op de erfgrens staat of op uw perceel. Heeft u een bewijs van een afspraak van erfdienstbaarheid, dan heeft u recht om zonder toestemming tegen de scheidsmuur te bouwen.

-Als de muur op het perceel van de buren staat, is het hun eigendom. U heeft geen recht om zonder toestemming tegen deze muur te bouwen.

Hoe bepaal ik de erfgrens?

Een eerder geplaatste schutting kan bijvoorbeeld afwijken van de daadwerkelijke erfgrens. Hoe controleert u dit?

Als u de exacte perceelsgrenzen wilt weten, kunt u een grensreconstructie aanvragen. Als u een grensreconstructie aanvraagt komt er een landmeter op locatie om het perceel uit te zetten in het veld.
De landmeter laat op ieder hoek- en knikpunt piketpaaltjes achter. Zo is voor de beide partijen duidelijk waar de erfgrenzen precies lopen.

Een grensreconstructie is onafhankelijk en geeft direct de juiste en rechtsgeldige informatie.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven