Gemiddelde hypotheekrente stijgt na 5 jaar

Gemiddelde hypotheekrente stijgt na 5 jaar

Aan de jarenlange daling van de hypotheekrente is dit jaar een einde gekomen. Van 2012 tot het najaar vorig jaar is de rente voor een nieuwe hypotheek met ongeveer twee procentpunten gedaald. In oktober 2016 bedroeg de gemiddelde rente 2,4%, in juni dit jaar lag de gemiddelde rente op 2,41%. De laatste maanden is een lichte stijging te zien.

Langere rentevaste periode

In verband met het lage tarief hebben Nederlandse huishoudens hun hypotheekrente vaker voor een langere periode vastgezet, constateert DNB (De Nederlandsche Bank). In 2016 en 2017 had gemiddeld 75% van de nieuw afgesloten hypotheken een rentevaste periode van meer dan vijf jaar, terwijl dat in de jaren ervoor voor 50% van de nieuwe hypotheken die ingeschreven zijn in het hypotheekregister gold. Doordat bij langere rentevaste perioden de rente hoger ligt dan bij kortere rentevaste perioden, is de gemiddelde rente op nieuwe hypotheken toegenomen. Nederlandse huishoudens hadden bij Nederlandse banken in juni een hypotheekschuld van € 521,- miljard, een groei van 0,4% ten opzichte van een jaar eerder.

Internationale verschillen

De Nederlandse tarieven liggen structureel iets hoger dan het Europese gemiddelde, dat ligt nu iets lager dan 2%. Binnen Europa zijn grote verschillen. In Finland bedraagt de hypotheekrente 1,03%, in Ierland 3,22%. De hoogte hangt samen met de lokale situatie op de huizenmarkt en de obligatierente, die weer gekoppeld is aan de financiële en economische gezondheid en stabiliteit van een land.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven