Minder nieuwbouw door stikstof

Minder nieuwbouw door stikstof

Waar het kabinet in een eerder stadium heeft aangegeven dat er jaarlijks zo’n 75.000 woningen bij moeten komen, moeten zij hier nu door de stikstofcrisis toch op terugkomen.

Er worden dit jaar minder nieuwe woningen gebouwd door de stikstofcrisis. De verwachting is dat er een kwart minder woningen gebouwd gaan worden dan eerder door het kabinet aangegeven is. Tot nu toe is er al een streep gegaan door het bouwen van 16.000 woningen.

Zoals beschreven heeft het kabinet eerder aangegeven dat er jaarlijks zo’n 75.000 woningen bij moeten komen, echter lijkt dit zonder stikstofcrisis al niet realistisch.
Een eerdere prognose voor dit jaar kwam neer op 60.000 nieuwe woningen. Van deze 60.000 woningen gaan nu de eerder genoemde 16.000 woningen nog vanaf.

De bovengenoemde resultaten/verwachtingen komen uit een enquête onder de achterban van brancheorganisatie Bouwend Nederland. Dit getal kan nog verder oplopen, het cijfer komt vooralsnog van 15% van de leden.
Daar de vraag naar woningen enorm is en we al kunnen praten over een wooncrisis, is dit een onwerkelijke situatie.

Het bouwen van nieuwe woningen vindt vooral binnenstedelijk plaats. Dit komt ook de snelheid niet ten goede.

Bouwsector

Daar het maanden kan duren voordat er een oplossing komt, lijkt de bouwsector het voornaamste slachtoffer van de stikstofcrisis.

Op dit moment liggen al 18.000 bouwprojecten stil. Dit heeft een enorme impact op de bouwsector.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven