OZB stijging 2014 (update)

OZB stijging 2014 (update)

De definitieve cijfers omtrent de OZB tarieven 2014 zijn per gemeente bekend. Hierover zijn door een PVV kamerlid enkele vragen gesteld aan minister Plasterk. Deze minister van de PVV, de heer Van Klaveren, vraagt zich openlijk af of de heer Plasterk het eens is met het alsmaar hogere OZB tarief, terwijl de WOZ-waarde momenteel blijft dalen. De heer Plasterk (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) laat in een reactie weten op de hoogte te zijn van deze tarieven, maar zegt tevens dat de verhoging binnen de zogeheten macronorm valt.

Huiseigenaren zijn het daarentegen niet eens met de hoogte van de OZB die ze jaarlijks betalen. De helft van de woningeigenaren verwacht tevens dat deze gemeentebelasting de komende jaren fors zal blijven stijgen. Negen van de tien eigenaren vindt het bovendien onbegrijpelijk dat de OZB aanslag van zijn gemeente stijgt, terwijl de WOZ-waarde van de woning alleen maar daalt. Bijna 65% vindt het rechtvaardig als ook huurders meebetalen aan de OZB. Ook zij profiteren van de voorzieningen die uit de OZB opbrengsten worden betaald.

Naar aanleiding van een steekproef door VEH hebben wij in november een blog artikel geschreven met daarin de grootste stijgers en dalers. De werkelijke cijfers wijken iets af. Zo is niet Koggenland de gemeente waar het OZB het hardst is gestegen, maar heeft de gemeente Geldermalsen deze twijfelachtige eer, + 28,2%. Gemeente Koggenland staat wel vierde in de top 5 met een stijging van 21,7%. De overige grootste stijgers zijn Vlagtwedde (26,3%), Zandvoort (24,7%) en Assen (19%). De definitieve cijfers laten tevens weten dat het OZB tarief het hardst gedaald is in de gemeente Friese meren, te weten 12,1%. Gevold door Zeewolde (8,5%), Oostzaan (7,8%), Lopik (7,4%) en Goirle (6,9%).

OZB tarief vanaf 2011
Landelijk gezien is het OZB tarief vanaf 2011 met gemiddeld 16,7 % gestegen, terwijl de gemiddelde WOZ-waarde in dezelfde periode met 11,9 % is gedaald. Gemert-Bakel is de gemeente met de hoogste stijging in vier jaar tijd, maar liefst 129%. Een van de duurste gemeenten, Blaricum, is de grootste daler in vier jaar tijd met 14%.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven