WOZ-waarde niet gestegen? Check of jij huurverlaging kunt krijgen

WOZ-waarde niet gestegen? Check of jij huurverlaging kunt krijgen

Misschien is de blauwe envelop al bij jou op de deurmat gevallen. Zo niet, dan komt deze binnen 3 weken binnen. De gemeente is namelijk verplicht om jou te informeren over de WOZ-waarde die ze toekent aan jouw huurwoning. Is de WOZ-waarde van jouw huurwoning gelijk gebleven of gedaald? Dan heb jij mogelijk recht op een verlaging van de huur!

Is de huurprijs in jouw gemeente gedaald?

In de meeste gemeenten in Nederland zijn de huurprijzen gestegen. Er zijn echter ook 110 gemeenten waar de huurprijzen zijn gedaald! Zo is de gemiddelde huurprijs in Elburg, Almelo en Hoogezand met meer dan 7,5% gedaald. In 55 gemeenten is de gemiddelde WOZ-waarde van woningen gelijk gebleven.

Gelijke of lagere WOZ-waarde = lagere huurprijs!

Is de waarde van jouw woning gedaald of gelijk gebleven ten opzichte van 2015? Dan is de maximaal toegestane huurprijs ook gedaald. Hoe is dit mogelijk?

WOZ-waarde is gedaald
De WOZ-waarde telt mee in een puntenstelsel waarmee de maximale toegestane huurprijs wordt berekend. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe minder punten een woning heeft en hoe lager de maximaal toegestane huurprijs is.

WOZ-waarde is gelijk gebleven
Het aantal punten voor de WOZ-waarde in het puntenstelsel verandert ieder jaar. Op dit moment krijgt een woning één punt voor iedere € 8.259 aan WOZ-waarde. Vorig jaar was dat één punt voor iedere € 7.995. Een woning met precies dezelfde WOZ-waarde als vorig jaar heeft nu dus minder punten en daarmee een lagere maximaal toegestane huur.

Check: klopt de WOZ-waarde van jouw woning?

woz-waarde-rapport-voorzijdeDe WOZ-beschikking van de gemeente blijkt in werkelijkheid niet altijd correct. Twijfel je aan de juistheid? Vraag dan het onafhankelijke WOZ-waarderapport van jouw woning aan op kadasterdata. Is de WOZ-waarde van jouw huurwoning te hoog ingeschat? Dan kun je met Het WOZ-waarderapport bezwaar maken tegen de hoge WOZ-waarde. De kans op huurverlaging is daardoor zeker aanwezig.

Let op: binnen 6 weken na ontvangst van de WOZ-beschikking kun je een bezwaar indienen. Kadasterdata kan je hier uiteraard bij helpen.

In deze situaties betaal je vaak teveel huur

Een lagere maximale huurprijs betekent niet direct dat de huur ook lager wordt. Het gaat immers om het berekenen van de maximale huurprijs. In veel situaties ligt deze boven de huidige huurprijs. In de volgende situaties komt het regelmatig voor dat je als huurder te veel huur betaalt:

  • Je krijgt als huurder ieder jaar een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging.
  • Je bent als huurder kortgeleden verhuisd. Aan nieuwe huurders vragen verhuurders vaak een (te) hoge huur.
  • Je huurt een woning van een commerciële of particuliere verhuurder. Deze verhuurders vragen vaak een hogere huurprijs dan een woningcorporatie.

Betaal ik teveel huur?

Betaal jij een hoge huurprijs? Via deze website kun je berekenen wat de maximaal toegestane huurprijs is van jouw woning. Blijkt uit de check dat je meer huur betaalt dan maximaal is toegestaan? Dan kunt jij huurverlaging krijgen.

›› Ik wil mijn huurprijs checken
›› Ik wil een huurverlaging aanvragen

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven